: โปรแกรม Runnumber : Home : New : สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีชมพู สีดำ ขาว
1 เล่มมีกี่ชุด 1 ชุดมีกี่ใบ
+50
-50
เล่มที่ เลขที่
ขนาดตัวเลข ขนาดตัวเลข
สีตัวเลข สีตัวเลข
ตัวเลขกี่หลัก ตัวเลขกี่หลัก
ห่างจากขอบซ้าย CM ห่างจากขอบซ้าย CM
ห่างจากขอบบน CM ห่างจากขอบบน CM
นำหน้าตัวเลข นำหน้าตัวเลข
สี Text สี Text
ปกติ เล่ม = № เล่ม<br>№ เล่ม № config เลขไทย รันย้อน
No No No คูปอง Run ต่อเนื่อง เส้นขอบ - พิมพ์เล่มที่ : ครั้งละ เล่ม
เก็บข้อมูล
ชื่อ: 
command
สลับ NO กับ เล่มที่
เก็บข้อมูล
งาน วันที่ งาน วันที่
  น่้ำพงศ์ บิลใบกำกับภาษีน้ำพงศ์ 23-01-2018   เสียงชนบท หจก แหลมทอง 3 แบบ 23-01-2018
  ขนอมศิลป์ สัญญาขายฝากพม่า 23-01-2018   นาย่ากรีน คูปองมหัศจรรย์ 23-01-2018
  คนต่างด้าว ใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย 23-01-2018   ร้านรุ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ 23-01-2018
  นพรัตน์ ร้านสะอาดเซอร์วิส บิลใบเสร็จรับเงิน 23-01-2018   เสียงชนบท ใบกำกับอย่างย่อ เตี้ยง่วนกี่ 23-01-2018
  บิล ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ CAPTSIN ORDER 23-01-2018   บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ดวงตาก่อสร้าง 2 แบบ 23-01-2018
  ยั่งยืน ใบกำกับภาษี (อย่างย่อ) B5 22-01-2018   เสียง สหกรณ์การเกษตรใบส่งสินค้า 22-01-2018
  เสียง สหกรณ์การเกษตรใบเสร็จกำกับ 22-01-2018   อิงค์ออย ใบผ่านรถ เอ5 ก็อปปี้ใน 2 ใบ 22-01-2018
  พิมชนก ป้ายรถ ลายเส้นน้ำเงิน รันนัมเบอร์สีดำ 22-01-2018   วัฒนา เทศบาล ใบเสร็จโรงฆ่าสัตว์ 22-01-2018
  *พิมพ์ตั๋วดินโชคศักดิ์สิทธิ์ 3 ตอน 20-01-2018   เสียง สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยใบสั่งจ่ายน้ำมัน 20-01-2018
  กรีนคอมพะงัน บิล villa cha cha 20-01-2018   ร้านสิงห์โตการค้า บิลใบกำกับภาษี A5 20-01-2018
  เสียงชนบท บัตรมัจฉาวัดไทย 3แ 20-01-2018   เกรซ คลินิกทันตกรรม บิลใบเสร็จรับเงิน 19-01-2018
  มิสเตอร์คอปพลาสติก บิลใบกำกับภาษี 19-01-2018   ร้านกม.ศูนย์ บิลเงินสด ใบส่งของ 19-01-2018
  เสียงชนบท ใบยืมสินค้า บ้านสวน 19-01-2018   กำไร-บัตรคืนสู่เหย้า 19-01-2018
  บิลหนังสือนำส่ง สกต1 ก็อปใน3ใบ 19-01-2018   สตางค์มีเดีย คูปองชัยนาท 19-01-2018
  โรงพิมพ์บุญรอด กระจกรถวังทอง 18-01-2018   AIS ตั๋วหนังพิพิธภัณ์ลูกหลานพันธุ์มังก 18-01-2018
  คูปอง ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 18-01-2018   เสียงชนบท นำส่งเงิน ฮอนด้า สค 2x20 15-01-2018
  เดือน เป็นต่อ-บิลคิงด้อม 15-01-2018   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท็อปแลนด์พลาซ่า 15-01-2018
  อิงค์ออย บิลใบผ่าน TSI เอ5 ก็อปปี้ใน3ใบชุด 15-01-2018   โปรอาร์ต ด่วนลืมทำ ฉลากการกุศล 15-01-2018
  เสียงชนบท ธรรมทองอนันต์ 13-01-2018   พีพีอาร์ ใบกำกับภาษีร้าน A4 13-01-2018
  ฉลองการพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 13-01-2018   พิษณุโลก ยูไนเต็ด คูปองอาหาร 13-01-2018
  บางสะพานปิโตรเลียม ใบเสร็จรับเงิน/กำกับบางสะพาน 11-01-2018   เสียงชนบท ธรรมชาตินาไทยข้าวธรรมชาติ 11-01-2018
  กล็อฟ ภูเก็ตเว็บพอร์ท บิลxxiv เอ 11-01-2018   มอลลี่ idea to click 10-01-2018
  มิราเคิล บิล GENERAL R 10-01-2018   บิล หจก.ดัมมี่ 10-01-2018
  เสียงชนบท อู่เลี้ยงการช่าง 09-01-2018   เกษตรพัฒนา คูปองเกษตรพัฒนา 09-01-2018
  กรีนคอมพะงัน บิลโทนี่คุง 09-01-2018   อาทิตย์ถิ่นช้าง บิลเงินสด 09-01-2018
  โรงพิมพ์บุญรอด การประปาบ้านเจริญผล 09-01-2018   โรงพิมพ์บุญรอด การประปาบ้านเข็ก 09-01-2018
  เสียงชนบท ห้างทองสุวรรณบิล4แบบ 09-01-2018   เทศบาลพิษณุโลก 09-01-2018
  คัลเลอร์ปริ้น เบลเลอวิว บิลA5 08-01-2018   บิลใบกำกับภาษี A5 ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก 08-01-2018
  5บาท 08-01-2018   บิลใบเบิกเงินอย่างย่อย ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก 07-01-2018
  ท้กษิณ 07-01-2018   ใบเสร็จรับเงิน หจก ทวีชัย การโยธา 06-01-2018
  กรีนคอมพะงัน บิลภาษีกรีนคอมพะงันเอ5 สีดำ 06-01-2018   ไนนท์ตี้ ไนน์พาร์ค 05-01-2018
  เสียงชน บีพีตรวจสภาพ หมึกสีน้ำเงิน 05-01-2018   ฉลองการพิมพ์ ใบเสร็จตลาดบริบูรณ์ ร้านฉลอง 04-01-2018
  วัฒนา ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ 29-12-2017   วัฒนา ตั๋ว 5 บาท 27x6.3 แบ็งค์เขียว 29-12-2017
  บิล I'm Growing เอ6 ก็อปปี้ในตัว 27-12-2017   บิลใบเสร็จ ภัทรพงษ์ อู่แดงการช่าง 26-12-2017
  เสียงชนบท รายการสั่งจองวัตถุพิมพ์ปก 26-12-2017   กล็อฟภูเก็ตเว็บ ticketจระเข้ 26-12-2017
  เสียงชนบท รวมน็อตใบกำกับพิมพ์ปกด้วย 26-12-2017   22222 26-12-2017
  กรีนคอม printing form เอ5 ฟ้า น้ำตาล กระดาษก็ 25-12-2017   เอ็มโฆษณา ใบรับงาน 25-12-2017
  คูปองบัตรฟาร์มทัวร์ ไร่กำนันจุล 24-12-2017   ไทยมีเดีย 23-12-2017
  PICASSO 23-12-2017   ใบสั่งเครื่องดื่มPICASSO 22-12-2017
  1234 22-12-2017   .ใบสั่งเครื่องดื่ม 22-12-2017
  เอดิส บิลใบเสร็จมัสยิด 13x18 22-12-2017   เสียงชนบท บัตรตรวจโรคทั่วไป หมึกดำ 21-12-2017
  บิลเงินสด สินเพชรวัสดุก่อสร้าง 21-12-2017   โปรอาร์ต คูปองบัตรฉีก ปอนด์เหลืองอักษีน้ำเงิน 20-12-2017
  วังน้ำฟ้า บิลร้านทำดีเกษตร เอ5 20-12-2017   หจก.ศรีวรรณ แก๊ส บิลใบเสร็จ 20-12-2017
  นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา 20-12-2017   เสียงชนบท ใบส่งของ หจก.กิจเกษตรธ 19-12-2017
  นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา1 19-12-2017   อักษรศิลป์ บิล ใบงานใหม่ เอ5 19-12-2017
  ต้า บิล ดัมมี่ไอเดีย ใบส่งของ ใบเสร็จ 18-12-2017   นรากฤช ใบรับของเข้า 18-12-2017
  โชคเจริญพานิช บิลเงินสด 18-12-2017   บีอาร์ตลาดยาว บิลศาลเจ้า 18-12-2017
  ใบสั่งซ่อม ร้านเคแอนด์เค โมบาย ด่วน 18-12-2017   ใบส่งของ หจก นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา 00001 4 แบบ 18-12-2017
  เสียงชนบท ใบส่งสินค้าคลองโพ 16-12-2017   เก่งกราฟ บัตรคอนเสริ์ต 16-12-2017
  บัตรคอน 15-12-2017   aaaaaa 15-12-2017

Runnumber คูปองต้นขั้วเล็ก Run № : 1 อยู่ขวา

Runnumber เล่มที่ แนวตั้ง