: โปรแกรม Runnumber : Home : New : สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีชมพู สีดำ ขาว
1 เล่มมีกี่ชุด 1 ชุดมีกี่ใบ
+50
-50
เล่มที่ เลขที่
ขนาดตัวเลข ขนาดตัวเลข
สีตัวเลข สีตัวเลข
ตัวเลขกี่หลัก ตัวเลขกี่หลัก
ห่างจากขอบซ้าย CM ห่างจากขอบซ้าย CM
ห่างจากขอบบน CM ห่างจากขอบบน CM
นำหน้าตัวเลข นำหน้าตัวเลข
สี Text สี Text
ปกติ เล่ม = № เล่ม<br>№ เล่ม № config เลขไทย รันย้อน
No No No คูปอง Run ต่อเนื่อง เส้นขอบ - พิมพ์เล่มที่ : ครั้งละ เล่ม
เก็บข้อมูล
ชื่อ: 
command
สลับ NO กับ เล่มที่
เก็บข้อมูล
งาน วันที่ งาน วันที่
  เสียง สหกรณ์การเกษตรใบเสร็จกำกับ 22-01-2018   อิงค์ออย ใบผ่านรถ เอ5 ก็อปปี้ใน 2 ใบ 22-01-2018
  พิมชนก ป้ายรถ ลายเส้นน้ำเงิน รันนัมเบอร์สีดำ 22-01-2018   วัฒนา เทศบาล ใบเสร็จโรงฆ่าสัตว์ 22-01-2018
  *พิมพ์ตั๋วดินโชคศักดิ์สิทธิ์ 3 ตอน 20-01-2018   เสียง สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยใบสั่งจ่ายน้ำมัน 20-01-2018
  กรีนคอมพะงัน บิล villa cha cha 20-01-2018   ร้านสิงห์โตการค้า บิลใบกำกับภาษี A5 20-01-2018
  เสียงชนบท บัตรมัจฉาวัดไทย 3แ 20-01-2018   เกรซ คลินิกทันตกรรม บิลใบเสร็จรับเงิน 19-01-2018
  มิสเตอร์คอปพลาสติก บิลใบกำกับภาษี 19-01-2018   ร้านกม.ศูนย์ บิลเงินสด ใบส่งของ 19-01-2018
  เสียงชนบท ใบยืมสินค้า บ้านสวน 19-01-2018   กำไร-บัตรคืนสู่เหย้า 19-01-2018
  บิลหนังสือนำส่ง สกต1 ก็อปใน3ใบ 19-01-2018   สตางค์มีเดีย คูปองชัยนาท 19-01-2018
  โรงพิมพ์บุญรอด กระจกรถวังทอง 18-01-2018   AIS ตั๋วหนังพิพิธภัณ์ลูกหลานพันธุ์มังก 18-01-2018
  คูปอง ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 18-01-2018   เสียงชนบท นำส่งเงิน ฮอนด้า สค 2x20 15-01-2018
  เดือน เป็นต่อ-บิลคิงด้อม 15-01-2018   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท็อปแลนด์พลาซ่า 15-01-2018
  อิงค์ออย บิลใบผ่าน TSI เอ5 ก็อปปี้ใน3ใบชุด 15-01-2018   โปรอาร์ต ด่วนลืมทำ ฉลากการกุศล 15-01-2018
  เสียงชนบท ธรรมทองอนันต์ 13-01-2018   พีพีอาร์ ใบกำกับภาษีร้าน A4 13-01-2018
  ฉลองการพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 13-01-2018   พิษณุโลก ยูไนเต็ด คูปองอาหาร 13-01-2018
  บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ดวงตาก่อสร้าง 2 แบบ 12-01-2018   บางสะพานปิโตรเลียม ใบเสร็จรับเงิน/กำกับบางสะพาน 11-01-2018
  เสียงชนบท ธรรมชาตินาไทยข้าวธรรมชาติ 11-01-2018   กล็อฟ ภูเก็ตเว็บพอร์ท บิลxxiv เอ 11-01-2018
  มอลลี่ idea to click 10-01-2018   มิราเคิล บิล GENERAL R 10-01-2018
  บิล หจก.ดัมมี่ 10-01-2018   เสียงชนบท อู่เลี้ยงการช่าง 09-01-2018
  เกษตรพัฒนา คูปองเกษตรพัฒนา 09-01-2018   กรีนคอมพะงัน บิลโทนี่คุง 09-01-2018
  อาทิตย์ถิ่นช้าง บิลเงินสด 09-01-2018   โรงพิมพ์บุญรอด การประปาบ้านเจริญผล 09-01-2018
  โรงพิมพ์บุญรอด การประปาบ้านเข็ก 09-01-2018   เสียงชนบท ห้างทองสุวรรณบิล4แบบ 09-01-2018
  เทศบาลพิษณุโลก 09-01-2018   คัลเลอร์ปริ้น เบลเลอวิว บิลA5 08-01-2018
  บิลใบกำกับภาษี A5 ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก 08-01-2018   5บาท 08-01-2018
  บิลใบเบิกเงินอย่างย่อย ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก 07-01-2018   ท้กษิณ 07-01-2018
  ใบเสร็จรับเงิน หจก ทวีชัย การโยธา 06-01-2018   กรีนคอมพะงัน บิลภาษีกรีนคอมพะงันเอ5 สีดำ 06-01-2018
  ไนนท์ตี้ ไนน์พาร์ค 05-01-2018   เสียงชน บีพีตรวจสภาพ หมึกสีน้ำเงิน 05-01-2018
  ฉลองการพิมพ์ ใบเสร็จตลาดบริบูรณ์ ร้านฉลอง 04-01-2018   วัฒนา ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ 29-12-2017
  วัฒนา ตั๋ว 5 บาท 27x6.3 แบ็งค์เขียว 29-12-2017   บิล I'm Growing เอ6 ก็อปปี้ในตัว 27-12-2017
  บิลใบเสร็จ ภัทรพงษ์ อู่แดงการช่าง 26-12-2017   เสียงชนบท รายการสั่งจองวัตถุพิมพ์ปก 26-12-2017
  กล็อฟภูเก็ตเว็บ ticketจระเข้ 26-12-2017   เสียงชนบท รวมน็อตใบกำกับพิมพ์ปกด้วย 26-12-2017
  22222 26-12-2017   กรีนคอม printing form เอ5 ฟ้า น้ำตาล กระดาษก็ 25-12-2017
  เอ็มโฆษณา ใบรับงาน 25-12-2017   คูปองบัตรฟาร์มทัวร์ ไร่กำนันจุล 24-12-2017
  ไทยมีเดีย 23-12-2017   PICASSO 23-12-2017
  ใบสั่งเครื่องดื่มPICASSO 22-12-2017   1234 22-12-2017
  .ใบสั่งเครื่องดื่ม 22-12-2017   เอดิส บิลใบเสร็จมัสยิด 13x18 22-12-2017
  เสียงชนบท บัตรตรวจโรคทั่วไป หมึกดำ 21-12-2017   บิลเงินสด สินเพชรวัสดุก่อสร้าง 21-12-2017
  โปรอาร์ต คูปองบัตรฉีก ปอนด์เหลืองอักษีน้ำเงิน 20-12-2017   วังน้ำฟ้า บิลร้านทำดีเกษตร เอ5 20-12-2017
  หจก.ศรีวรรณ แก๊ส บิลใบเสร็จ 20-12-2017   นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา 20-12-2017
  เสียงชนบท ใบส่งของ หจก.กิจเกษตรธ 19-12-2017   นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา1 19-12-2017
  อักษรศิลป์ บิล ใบงานใหม่ เอ5 19-12-2017   ต้า บิล ดัมมี่ไอเดีย ใบส่งของ ใบเสร็จ 18-12-2017
  นรากฤช ใบรับของเข้า 18-12-2017   โชคเจริญพานิช บิลเงินสด 18-12-2017
  บีอาร์ตลาดยาว บิลศาลเจ้า 18-12-2017   ใบสั่งซ่อม ร้านเคแอนด์เค โมบาย ด่วน 18-12-2017
  ใบส่งของ หจก นิรันดร์เครื่องเย็นสาขา 00001 4 แบบ 18-12-2017   เสียงชนบท ใบส่งสินค้าคลองโพ 16-12-2017
  เก่งกราฟ บัตรคอนเสริ์ต 16-12-2017   บัตรคอน 15-12-2017
  aaaaaa 15-12-2017   กาญจนประภาส คูปองแก้ไข 15-12-2017
  20ื บาท 15-12-2017   คูปอง 5 บาท 14-12-2017
  วัฒนา เทศบาล ใบเสร็จขยะ 14-12-2017   บิลเงินสด เบิล เงินสด ร้านเจริญผลโดยโรงฮัก 13-12-2017
  ความสะอาดเทศบาล 13-12-2017   จอย การพิมพ์-บิล ชิกกี้ 12-12-2017
  บิลสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ 12-12-2017   เสียงชนบท ใบเสร็จรับเงิน จันทร์สุดารีสอร์ท 12-12-2017
  เสียงชนบท ใบ Laboratory น่้ำเงิน 11-12-2017   พระชัยวัฒน์ บัตรจอดรถ 5x5 2 ท่อนปรุรันมีต้นขั 11-12-2017

Runnumber คูปองต้นขั้วเล็ก Run № : 1 อยู่ขวา

Runnumber เล่มที่ แนวตั้ง