ข้อมูลการทำงาน : เงินโอน : Logout : งาน : สต๊อกกระดาษ :
ค้นหา : :    User : รายการ เดือน พ.ศ.      

[ @Recently-Snapshot ] [ (ล็อตใหม่ 300 ชุด) หนังสือสอบครู ทัย พัฒนา ขนาด 18.5 x 26 ]

ธนาคารกรุงเทพฯ 426-0-757796 พิษณุโลกดอทคอม 203-0-88812-3 ลาดพร้าว44
531-0-83064-0 กาดสวนแก้ว 546-3-50106-3 เซ็นทรัลขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทยฯ 981-1-10314-3 เจษฎา มั่นพุ่ม netbank
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 937-2-01415-3 พิษณุโลกดอทคอม 005-2-46600-8 สะพานเหลือง
ธนาคาร กสิกรไทย 393-2-37485-3 พิษณุโลกดอทคอม 107-2-84262-2 สาขาพิษณุโลก
ธนาคาร กรุงศรี 346-1-56688-9 พิษณุโลกดอทคอม มน. 170-1-47813-8 สาขา กพ.
ธนาคาร Tisco 0103 2 110004372 เจษฎา มั่นพุ่ม สาขา พิษณุโลก
ธนาคาร ออมสิน 020071531881 เจษฎา มั่นพุ่ม สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ธนาคาร ธนชาติ 466-6-00796-5 เจษฎา มั่นพุ่ม สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ธนาคาร ทหารไทย 555-2-21598-9 เจษฎา มั่นพุ่ม

มิตเตอร์ไฟฟ้า

User : 020010795495 : pass : mpauns

วันที่ รายการ โอนด้วย บันทึก
08 ก.ย. 2560 18:40  BKK ATMO 3,600.00  
08 ก.ย. 2560 17:07  BKK CDM 3,900.00  
08 ก.ย. 2560 16:59  BKK IB 12,675.00  
08 ก.ย. 2560 14:56  BKK MOB 12,200.00  
08 ก.ย. 2560 08:30  BKK ATMO 3,600.00  
07 ก.ย. 2560 19:58  BKK IB 24,430.00  
07 ก.ย. 2560 16:55  BKK IB 50,000.00  
07 ก.ย. 2560 11:30  BKK BR0305 5,500.00  
07 ก.ย. 2560 10:47  BKK IB 1,050.00  
07 ก.ย. 2560 03:00  BKK AUTO 3,328.00  
06 ก.ย. 2560 19:45  BKK IB 52,000.00  
06 ก.ย. 2560 15:15  BKK IB 50,000.00  
06 ก.ย. 2560 15:14  BKK IB 50,000.00  
06 ก.ย. 2560 14:11  BKK IB 4,000.00  
06 ก.ย. 2560 13:05  BKK ATMO 6,000.00  
06 ก.ย. 2560 11:30  BKK ATMO 5,870.00  
06 ก.ย. 2560 09:33  BKK ATMO 1,800.00  
05 ก.ย. 2560 21:15  BKK IB 12,500.00  
05 ก.ย. 2560 20:53  BKK IB 582,200.00  
05 ก.ย. 2560 14:20  BKK BR2082 3,640.00  
05 ก.ย. 2560 14:19  BKK BR2082 10,400.00  
05 ก.ย. 2560 14:18  BKK BR2082 8,528.00  
05 ก.ย. 2560 14:08  BKK BR0601 4,200.00  
05 ก.ย. 2560 10:54  BKK IB 50,000.00  
05 ก.ย. 2560 09:16  BKK IB 12,800.00  
05 ก.ย. 2560 08:14  BKK IB 6,800.00  
05 ก.ย. 2560 03:01  BKK AUTO 350.00  
04 ก.ย. 2560 17:28  BKK ATMO 3,900.00  
04 ก.ย. 2560 14:51  BKK MOB 48,360.00  
04 ก.ย. 2560 12:23  BKK IB 11,000.00  
04 ก.ย. 2560 11:50  BKK IB 50,000.00  
04 ก.ย. 2560 11:37  BKK IB 10,000.00  
04 ก.ย. 2560 03:00  BKK AUTO 4,576.00  
03 ก.ย. 2560 10:07  BKK MOB 4,800.00  
02 ก.ย. 2560 17:07  BKK ATMO 2,480.00  
02 ก.ย. 2560 12:13  BKK IB 1,500.00  
01 ก.ย. 2560 16:20  BKK IB 3,852.00  
01 ก.ย. 2560 14:04  BKK MOB 1,530.00  
01 ก.ย. 2560 14:02  BKK MOB 2,000.00  
01 ก.ย. 2560 13:14  BKK BR0442 4,571.00  
01 ก.ย. 2560 11:07  BKK MOB 19,500.00  
01 ก.ย. 2560 10:30  BKK IB 33,000.00  
01 ก.ย. 2560 10:29  BKK IB 50,000.00  
01 ก.ย. 2560 10:09  BKK IB 450.00  
31 ส.ค. 2560 22:40  BKK MOB 7,490.00  
31 ส.ค. 2560 14:59  BKK MOB 7,945.00  
31 ส.ค. 2560 11:25  BKK MOB 530.00  
31 ส.ค. 2560 09:59  BKK IB 12,000.00  
31 ส.ค. 2560 09:11  BKK IB 10,000.00  
31 ส.ค. 2560 05:29  BKK IB 37,952.00  
30 ส.ค. 2560 18:54  BKK IB 50,000.00  
30 ส.ค. 2560 18:26  BKK MOB 1,180.00  
30 ส.ค. 2560 13:18  BKK IB 1,950.00  
30 ส.ค. 2560 11:38  BKK BR0288 8,500.00  
30 ส.ค. 2560 11:04  BKK MOB 500.00  
30 ส.ค. 2560 10:42  BKK MOB 1,050.00  
30 ส.ค. 2560 07:51  BKK IB 9,143.00  
29 ส.ค. 2560 15:52  BKK IB 12,675.00  
29 ส.ค. 2560 14:58  BKK BR0744 3,744.00  
29 ส.ค. 2560 14:15  BKK ATMO 500.00  
29 ส.ค. 2560 12:21  BKK BR2082 10,400.00  
29 ส.ค. 2560 10:37  BKK IB 7,100.00  
29 ส.ค. 2560 08:31  BKK ATM 1,000.00  
29 ส.ค. 2560 07:16  BKK MOB 5,000.00  
29 ส.ค. 2560 07:08  BKK IB 50,000.00  
28 ส.ค. 2560 19:45  BKK ATM 3,590.00  
28 ส.ค. 2560 17:29  BKK ATM 50.00  
28 ส.ค. 2560 16:26  BKK IB 14,725.00  
28 ส.ค. 2560 15:21  BKK IB 4,200.00  
28 ส.ค. 2560 13:30  BKK IB 15,800.00  
28 ส.ค. 2560 12:26  BKK BR0916 1,000.00  
28 ส.ค. 2560 11:20  BKK IB 1,950.00  
28 ส.ค. 2560 10:51  BKK IB 4,200.00  
28 ส.ค. 2560 06:42  BKK IB 40,000.00  
26 ส.ค. 2560 17:44  BKK ATM 19,000.00  
26 ส.ค. 2560 15:46  BKK ATMO 1,993.00  
26 ส.ค. 2560 15:45  BKK MOB 1,987.00  
26 ส.ค. 2560 15:02  BKK ATMO 7,000.00  
26 ส.ค. 2560 10:59  BKK IB 6,708.00  
26 ส.ค. 2560 09:26  BKK IB 1,000.00  
26 ส.ค. 2560 09:19  BKK IB 25,000.00  
25 ส.ค. 2560 16:01  BKK IB 1,400.00  
25 ส.ค. 2560 14:59  BKK IB 30,160.00  
25 ส.ค. 2560 11:55  BKK IB 24,300.00  
25 ส.ค. 2560 10:16  BKK IB 10,000.00  
25 ส.ค. 2560 10:07  BKK IB 3,900.00  
24 ส.ค. 2560 22:35  BKK IB 21,011.00  
24 ส.ค. 2560 14:32  BKK IB 20,000.00  
24 ส.ค. 2560 13:58  BKK ATMO 3,900.00  
24 ส.ค. 2560 12:06  BKK MOB 1,050.00  
24 ส.ค. 2560 09:54  BKK ATMO 2,000.00  
23 ส.ค. 2560 18:49  BKK IB 1,300.00  
23 ส.ค. 2560 17:05  BKK BR0858 1,050.00  
23 ส.ค. 2560 16:25  BKK ATM 4,500.00  
23 ส.ค. 2560 15:13  BKK MOB 1,050.00  
23 ส.ค. 2560 13:52  BKK IB 1,070.00  
23 ส.ค. 2560 13:44  BKK MOB 5,100.00  
23 ส.ค. 2560 11:35  BKK ATMO 10,000.00  
23 ส.ค. 2560 11:18  BKK ATM 7,000.00  
22 ส.ค. 2560 16:44  BKK IB 700.00  
22 ส.ค. 2560 16:09  BKK MOB 3,095.00  
22 ส.ค. 2560 09:38  BKK IB 4,200.00  
22 ส.ค. 2560 05:15  BKK IB 6,784.00  
22 ส.ค. 2560 05:13  BKK IB 50,000.00  
21 ส.ค. 2560 16:17  BKK IB 550.00  
21 ส.ค. 2560 15:46  BKK IB 965.00  
21 ส.ค. 2560 14:11  BKK IB 4,500.00  
21 ส.ค. 2560 13:35  BKK ATMO 19,400.00  
21 ส.ค. 2560 13:04  BKK MOB 2,540.00  
21 ส.ค. 2560 11:25  BKK BR0472 6,500.00  
21 ส.ค. 2560 11:03  BKK IB 50,000.00  
21 ส.ค. 2560 07:28  BKK IB 20,000.00  
21 ส.ค. 2560 03:00  BKK AUTO 4,940.00  
20 ส.ค. 2560 15:09  BKK ATMO 4,000.00  
20 ส.ค. 2560 12:05  BKK IB 3,750.00  
19 ส.ค. 2560 14:47  BKK IB 6,000.00  
18 ส.ค. 2560 16:14  BKK IB 14,800.00  
18 ส.ค. 2560 15:22  BKK IB 500.00  
18 ส.ค. 2560 15:07  BKK ATMO 42,000.00  
18 ส.ค. 2560 13:08  BKK IB 3,500.00  
18 ส.ค. 2560 11:53  BKK BRO 7,280.00  
18 ส.ค. 2560 11:31  BKK BR0504 650.00  
18 ส.ค. 2560 10:59  BKK IB 2,800.00  
17 ส.ค. 2560 23:58  BKK IB 500.00  
17 ส.ค. 2560 19:57  BKK ATMO 3,600.00  
17 ส.ค. 2560 15:23  BKK ATMO 3,900.00  
17 ส.ค. 2560 14:00  BKK ATMO 2,300.00  
17 ส.ค. 2560 08:47  BKK ATMO 2,100.00  
17 ส.ค. 2560 08:22  BKK IB 30,000.00  
17 ส.ค. 2560 07:46  BKK ATM 4,200.00  
16 ส.ค. 2560 19:47  BKK IB 6,396.00  
16 ส.ค. 2560 18:44  BKK IB 3,900.00  
16 ส.ค. 2560 17:08  BKK ATM 4,200.00  
16 ส.ค. 2560 14:44  BKK ATMO 3,600.00  
16 ส.ค. 2560 11:13  BKK IB 4,000.00  
16 ส.ค. 2560 05:12  BKK IB 20,000.00  
15 ส.ค. 2560 18:21  BKK MOB 31,141.00  
15 ส.ค. 2560 15:23  BKK IB 11,960.00  
15 ส.ค. 2560 14:30  BKK MOB 5,910.00  
15 ส.ค. 2560 13:52  BKK ATMO 6,200.00  
15 ส.ค. 2560 10:46  BKK IB 2,000.00  
15 ส.ค. 2560 09:14  BKK ATMO 4,200.00  
14 ส.ค. 2560 17:15  BKK IB 10,000.00  
14 ส.ค. 2560 17:14  BKK IB 44,480.00  
14 ส.ค. 2560 11:51  BKK ATMO 1,800.00  
12 ส.ค. 2560 19:08  BKK IB 50,000.00  
11 ส.ค. 2560 20:06  BKK MOB 9,000.00  
11 ส.ค. 2560 18:05  BKK ATM 500.00  
11 ส.ค. 2560 15:39  BKK BR0785 3,900.00  
11 ส.ค. 2560 12:08  BKK MOB 6,000.00  
11 ส.ค. 2560 09:36  BKK IB 6,500.00  
10 ส.ค. 2560 18:19  BKK BR0940 4.00  
10 ส.ค. 2560 18:17  BKK BR0940 11,360.00  
10 ส.ค. 2560 15:05  BKK IB 3,000.00  
10 ส.ค. 2560 12:38  BKK IB 3,348.80  
10 ส.ค. 2560 11:31  BKK ATMO 11,000.00  
10 ส.ค. 2560 09:50  BKK BR0259 4,784.00  
10 ส.ค. 2560 09:09  BKK ATMO 2,400.00  
10 ส.ค. 2560 03:28  BKK AUTO 3,952.00  
09 ส.ค. 2560 10:36  BKK MOB 6,500.00  
08 ส.ค. 2560 18:54  BKK CDM 1,680.00  
08 ส.ค. 2560 18:25  BKK IB 3,000.00  
08 ส.ค. 2560 11:18  BKK MOB 530.00  
08 ส.ค. 2560 09:21  BKK IB 30,000.00  
08 ส.ค. 2560 08:43  BKK IB 3,800.00  
07 ส.ค. 2560 22:21  BKK IB 30,000.00  
07 ส.ค. 2560 18:37  BKK MOB 4,470.00  
07 ส.ค. 2560 16:34  BKK ATMO 4,500.00  
07 ส.ค. 2560 14:25  BKK ATM 119,040.00  
07 ส.ค. 2560 11:27  BKK IB 3,600.00  
07 ส.ค. 2560 09:15  BKK IB 50,000.00  
06 ส.ค. 2560 15:26  BKK MOB 2,195.24  
06 ส.ค. 2560 07:27  BKK IB 11,000.00  
05 ส.ค. 2560 16:07  BKK CDM 1,980.00  
05 ส.ค. 2560 12:31  BKK IB 3,400.00  
05 ส.ค. 2560 10:47  BKK MOB 7,000.00  
05 ส.ค. 2560 10:13  BKK ATMO 6,000.00  
04 ส.ค. 2560 15:39  BKK IB 5,824.00  
04 ส.ค. 2560 13:17  BKK CDM 3,600.00  
04 ส.ค. 2560 11:32  BKK MOB 2,942.50  
04 ส.ค. 2560 10:33  BKK IB 21,000.00  
03 ส.ค. 2560 20:46  BKK MOB 21,250.00  
03 ส.ค. 2560 20:16  BKK ATMO 3,670.00  
03 ส.ค. 2560 16:29  BKK ATM 4,200.00  
03 ส.ค. 2560 15:34  BKK BRO 1,800.00  
03 ส.ค. 2560 14:09  BKK BR0323 450.00  
03 ส.ค. 2560 13:44  BKK IB 10,450.00  
03 ส.ค. 2560 13:19  BKK IB 10,000.00  
03 ส.ค. 2560 13:04  BKK IB 35,008.00  
03 ส.ค. 2560 12:20  BKK IB 50,000.00  
03 ส.ค. 2560 11:18  BKK IB 4,493.00  
03 ส.ค. 2560 08:28  BKK IB 3,600.00  
03 ส.ค. 2560 03:02  BKK AUTO 3,889.60  
02 ส.ค. 2560 16:19  BKK MOB 480.00  
02 ส.ค. 2560 15:54  BKK IB 29,800.00  
02 ส.ค. 2560 14:51  BKK ATMO 1,900.00  
02 ส.ค. 2560 14:22  BKK BR0305 8,000.00  
02 ส.ค. 2560 13:19  BKK IB 47,000.00  
02 ส.ค. 2560 11:47  BKK BR0267 7,178.00  
02 ส.ค. 2560 08:30  BKK IB 50,000.00  
01 ส.ค. 2560 14:29  BKK IB 3,800.00  
01 ส.ค. 2560 14:26  BKK IB 5,136.00  
01 ส.ค. 2560 14:03  BKK MOB 2,050.00  
01 ส.ค. 2560 11:25  BKK MOB 5,000.00  
31 ก.ค. 2560 13:38  BKK BR2082 15,600.00  
31 ก.ค. 2560 12:22  BKK BR0325 12,600.00  
30 ก.ค. 2560 17:35  BKK ATMO 19,000.00  
30 ก.ค. 2560 16:42  BKK BR2075 8,000.00  
29 ก.ค. 2560 19:23  BKK MOB 7,500.00  
29 ก.ค. 2560 15:54  BKK IB 3,600.00  
29 ก.ค. 2560 14:23  BKK ATMO 6,000.00  
29 ก.ค. 2560 07:36  BKK ATMO 38,000.00  
27 ก.ค. 2560 18:37  BKK MOB 12,510.00  
27 ก.ค. 2560 16:02  BKK MOB 14,000.00  
27 ก.ค. 2560 13:40  BKK IB 27,767.00  
27 ก.ค. 2560 09:51  BKK IB 2,000.00  
27 ก.ค. 2560 05:57  BKK User 5,170.00  
26 ก.ค. 2560 19:10  BKK ATMO 3,600.00  
26 ก.ค. 2560 17:39  BKK CDM 2,080.00  
26 ก.ค. 2560 14:55  BKK IB 10,500.00  
26 ก.ค. 2560 11:50  BKK IB 33,176.00  
26 ก.ค. 2560 08:21  BKK IB 2,000.00  
26 ก.ค. 2560 07:46  BKK ATM 1,200.00  
26 ก.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 19,990.00  
25 ก.ค. 2560 19:08  BKK ATM 38,520.00  
25 ก.ค. 2560 15:01  BKK IB 8,600.00  
25 ก.ค. 2560 14:59  BKK IB 1,500.00  
25 ก.ค. 2560 14:28  BKK IB 6,000.00  
25 ก.ค. 2560 10:11  BKK IB 2,000.00  
25 ก.ค. 2560 09:22  BKK IB 5,200.00  
25 ก.ค. 2560 09:03  BKK ATMO 3,600.00  
24 ก.ค. 2560 17:41  BKK IB 7,880.00  
24 ก.ค. 2560 13:33  BKK IB 450.00  
24 ก.ค. 2560 13:30  BKK IB 8,760.00  
24 ก.ค. 2560 11:21  BKK IB 10,500.00  
24 ก.ค. 2560 11:19  BKK IB 20,000.00  
22 ก.ค. 2560 13:28  BKK ATM 139,600.00  
21 ก.ค. 2560 22:13  BKK IB 27,990.00  
21 ก.ค. 2560 21:19  BKK IB 4,200.00  
21 ก.ค. 2560 20:44  BKK ATMO 5,625.00  
21 ก.ค. 2560 17:46  BKK MOB 1,050.00  
21 ก.ค. 2560 14:57  BKK IB 11,770.00  
21 ก.ค. 2560 14:31  BKK ATMO 2,100.00  
21 ก.ค. 2560 10:59  BKK IB 11,000.00  
20 ก.ค. 2560 14:58  BKK CDM 80.00  
20 ก.ค. 2560 14:56  BKK CDM 1,680.00  
20 ก.ค. 2560 13:10  BKK IB 4,800.00  
19 ก.ค. 2560 15:00  BKK BR0916 2,000.00  
19 ก.ค. 2560 13:47  BKK IB 40,920.00  
19 ก.ค. 2560 11:35  BKK ATMO 1,800.00  
19 ก.ค. 2560 11:29  BKK MOB 34.00  
19 ก.ค. 2560 11:24  BKK MOB 480.00  
19 ก.ค. 2560 10:26  BKK MOB 23,306.00  
18 ก.ค. 2560 17:01  BKK MOB 150.00  
18 ก.ค. 2560 14:42  BKK MOB 100,000.00  
18 ก.ค. 2560 13:51  BKK MOB 1,050.00  
18 ก.ค. 2560 12:06  BKK IB 13,000.00  
18 ก.ค. 2560 11:36  BKK ATMO 350.00  
18 ก.ค. 2560 08:29  BKK ATMO 2,791.00  
17 ก.ค. 2560 19:04  BKK IB 6,640.00  
17 ก.ค. 2560 13:03  BKK BRO 40,660.00  
17 ก.ค. 2560 10:24  BKK ATMO 3,600.00  
17 ก.ค. 2560 10:03  BKK MOB 3,000.00  
15 ก.ค. 2560 15:33  BKK MOB 8,988.00  
15 ก.ค. 2560 13:36  BKK IB 480.00  
15 ก.ค. 2560 13:08  BKK ATMO 3,870.00  
15 ก.ค. 2560 10:38  BKK IB 30,000.00  
14 ก.ค. 2560 20:44  BKK IB 3,600.00  
14 ก.ค. 2560 18:02  BKK ATM 3,600.00  
14 ก.ค. 2560 14:18  BKK MOB 480.00  
14 ก.ค. 2560 12:27  BKK BR2082 1,620.00  
14 ก.ค. 2560 11:37  BKK ATM 79,200.00  
14 ก.ค. 2560 11:00  BKK ATM 18,720.00  
13 ก.ค. 2560 17:37  BKK ATM 4,200.00  
13 ก.ค. 2560 13:31  BKK IB 15,704.00  
13 ก.ค. 2560 12:56  BKK BR0745 12,480.00  
13 ก.ค. 2560 11:34  BKK IB 2,000.00  
13 ก.ค. 2560 09:19  BKK MOB 1,050.00  
12 ก.ค. 2560 19:13  BKK MOB 150,000.00  
12 ก.ค. 2560 16:51  BKK ATMO 7,000.00  
12 ก.ค. 2560 15:50  BKK IB 17,400.00  
12 ก.ค. 2560 11:36  BKK BR0312 43,480.00  
12 ก.ค. 2560 11:12  BKK IB 44,986.50  
12 ก.ค. 2560 11:11  BKK IB 50,000.00  
12 ก.ค. 2560 10:14  BKK MOB 5,742.00  
11 ก.ค. 2560 18:06  BKK MOB 800.00  
11 ก.ค. 2560 17:34  BKK ATMO 550.00  
11 ก.ค. 2560 17:23  BKK CDM 2,980.00  
11 ก.ค. 2560 15:11  BKK MOB 530.00  
11 ก.ค. 2560 14:29  BKK IB 2,419.55  
11 ก.ค. 2560 14:25  BKK MOB 150,000.00  
11 ก.ค. 2560 14:14  BKK BR0484 7,770.00  
11 ก.ค. 2560 13:27  BKK IB 3,900.00  
11 ก.ค. 2560 11:17  BKK BR2147 60,275.04  
11 ก.ค. 2560 09:26  BKK ATMO 3,900.00  
10 ก.ค. 2560 17:09  BKK IB 3,400.00  
10 ก.ค. 2560 16:34  BKK MOB 530.00  
10 ก.ค. 2560 13:17  BKK IB 4,500.00  
09 ก.ค. 2560 14:00  BKK ATM 2,850.00  
08 ก.ค. 2560 16:24  BKK IB 6,000.00  
07 ก.ค. 2560 17:19  BKK MOB 10,000.00  
07 ก.ค. 2560 11:37  BKK ATMO 3,000.00  
07 ก.ค. 2560 11:29  BKK IB 6,000.00  
07 ก.ค. 2560 11:28  BKK IB 50,000.00  
07 ก.ค. 2560 11:09  BKK MOB 7,429.40  
07 ก.ค. 2560 10:26  BKK BR0288 8,500.00  
07 ก.ค. 2560 10:08  BKK ATMO 10,700.00  
5 ก.ค. 2560 10:38  BKK IB 30,000.00  
07 ก.ค. 2560 08:46  BKK IB 20,000.00  
06 ก.ค. 2560 17:05  BKK IB 15,600.00  
06 ก.ค. 2560 14:53  BKK IB 10,850.00  
06 ก.ค. 2560 14:08  BKK IB 50,000.00  
06 ก.ค. 2560 11:29  BKK IB 15,912.00  
06 ก.ค. 2560 11:11  BKK BR0597 31,000.00  
06 ก.ค. 2560 10:39  BKK IB 30,860.00  
05 ก.ค. 2560 18:28  BKK IB 7,520.00  
05 ก.ค. 2560 08:55  BKK ATMO 3,600.00  
05 ก.ค. 2560 06:46  BKK IB 40,000.00  
04 ก.ค. 2560 15:44  BKK BR0744 4,680.00  
04 ก.ค. 2560 12:59  BKK IB 4,420.00  
04 ก.ค. 2560 09:46  BKK IB 3,800.00  
03 ก.ค. 2560 14:34  BKK IB 7,600.00  
03 ก.ค. 2560 08:55  BKK ATMO 3,600.00  
03 ก.ค. 2560 07:08  BKK IB 3,600.00  
02 ก.ค. 2560 08:35  BKK MOB 3,900.00  
01 ก.ค. 2560 23:08  BKK IB 450.01  
01 ก.ค. 2560 13:14  BKK ATM 118,000.00  
01 ก.ค. 2560 12:14  BKK BRO 4,368.00  
01 ก.ค. 2560 09:46  BKK ATMO 6,962.00  
01 ก.ค. 2560 09:14  BKK MOB 3,200.00  
01 ก.ค. 2560 09:06  BKK IB 44,405.00  
01 ก.ค. 2560 09:00  BKK IB 3,100.00  
30 มิ.ย. 2560 16:41  BKK MOB 500.00  
30 มิ.ย. 2560 15:36  BKK BR0744 190.00  
30 มิ.ย. 2560 12:56  BKK ATMO 3,600.00  
30 มิ.ย. 2560 12:15  BKK BR2082 10,400.00  
30 มิ.ย. 2560 11:33  BKK ATM 3,600.00  
30 มิ.ย. 2560 11:22  BKK IB 4,922.00  
30 มิ.ย. 2560 10:06  BKK IB 7,450.00  
30 มิ.ย. 2560 06:16  BKK ATMO 3,600.00  
29 มิ.ย. 2560 09:39  BKK ATMO 16,400.00  
29 มิ.ย. 2560 09:14  BKK IB 8,200.00  
29 มิ.ย. 2560 09:08  BKK IB 3,900.00  
29 มิ.ย. 2560 06:01  BKK IB 37,180.00  
28 มิ.ย. 2560 20:36  BKK ATMO 12,000.00  
28 มิ.ย. 2560 18:34  BKK ATMO 2,100.00  
28 มิ.ย. 2560 17:42  BKK IB 33,400.00  
28 มิ.ย. 2560 11:04  BKK MOB 5,200.00  
28 มิ.ย. 2560 10:58  BKK ATMO 6,000.00  
28 มิ.ย. 2560 09:24  BKK IB 9,300.00  
27 มิ.ย. 2560 17:59  BKK MOB 16,000.00  
27 มิ.ย. 2560 17:46  BKK MOB 18,500.00  
27 มิ.ย. 2560 15:02  BKK IB 15,470.00  
27 มิ.ย. 2560 11:32  BKK BR2082 10,400.00  
27 มิ.ย. 2560 09:50  BKK ATMO 1,800.00  
27 มิ.ย. 2560 09:46  BKK ATMO 3,900.00  
27 มิ.ย. 2560 09:36  BKK MOB 1,050.00  
26 มิ.ย. 2560 18:52  BKK ATMO 17,700.00  
26 มิ.ย. 2560 18:28  BKK IB 3,900.00  
26 มิ.ย. 2560 16:17  BKK BR0744 2,721.88  
26 มิ.ย. 2560 15:19  BKK IB 1,800.00  
26 มิ.ย. 2560 14:31  BKK IB 5,842.20  
26 มิ.ย. 2560 13:24  BKK ATMO 4,200.00  
26 มิ.ย. 2560 12:22  BKK BR0305 5,500.00  
26 มิ.ย. 2560 10:29  BKK BR0967 450.00  
26 มิ.ย. 2560 09:36  BKK ATM 17,500.00  
26 มิ.ย. 2560 09:18  BKK BRO 3,750.00  
25 มิ.ย. 2560 18:58  BKK MOB 18,190.00  
25 มิ.ย. 2560 12:18  BKK IB 1,000.00  
24 มิ.ย. 2560 16:13  BKK MOB 6,500.00  
23 มิ.ย. 2560 20:09  BKK ATMO 8,300.00  
23 มิ.ย. 2560 16:07  BKK IB 4,500.00  
23 มิ.ย. 2560 14:42  BKK MOB 26,025.00  
23 มิ.ย. 2560 12:26  BKK MOB 30,000.00  
23 มิ.ย. 2560 11:47  BKK BR2082 101,240.00  
23 มิ.ย. 2560 11:46  BKK BR2082 51,480.00  
23 มิ.ย. 2560 11:45  BKK BR2082 54,392.00  
23 มิ.ย. 2560 11:24  BKK MOB 1,483.00  
23 มิ.ย. 2560 10:02  BKK ATMO 9,320.00  
23 มิ.ย. 2560 09:28  BKK BR0422 7,490.00  
23 มิ.ย. 2560 07:11  BKK IB 3,600.00  
23 มิ.ย. 2560 05:02  BKK AUTO 6,000.00  
22 มิ.ย. 2560 14:19  BKK CDM 4,100.00  
22 มิ.ย. 2560 11:46  BKK ATM 15,000.00  
22 มิ.ย. 2560 09:38  BKK BR0920 1,123.50  
22 มิ.ย. 2560 08:46  BKK IB 14,550.00  
21 มิ.ย. 2560 17:41  BKK ATM 3,600.00  
21 มิ.ย. 2560 11:46  BKK IB 4,000.18  
21 มิ.ย. 2560 10:47  BKK IB 7,704.00  
20 มิ.ย. 2560 16:51  BKK IB 650.00  
20 มิ.ย. 2560 15:14  BKK IB 50,000.00  
20 มิ.ย. 2560 14:13  BKK IB 6,600.00  
20 มิ.ย. 2560 11:06  BKK ATMO 3,900.00  
20 มิ.ย. 2560 11:00  BKK IB 897.00  
20 มิ.ย. 2560 07:13  BKK IB 45,060.00  
19 มิ.ย. 2560 18:12  BKK MOB 500.00  
19 มิ.ย. 2560 12:51  BKK IB 30,000.00  
19 มิ.ย. 2560 12:32  BKK IB 50,000.00  
19 มิ.ย. 2560 10:39  BKK IB 8,400.00  
19 มิ.ย. 2560 09:45  BKK ATMO 530.00  
19 มิ.ย. 2560 07:18  BKK IB 7,700.00  
18 มิ.ย. 2560 08:16  BKK IB 4,200.00  
17 มิ.ย. 2560 11:36  BKK IB 11,750.00  
17 มิ.ย. 2560 11:28  BKK IB 3,800.00  
16 มิ.ย. 2560 17:00  BKK IB 18,500.00  
16 มิ.ย. 2560 14:59  BKK BRO 954.50  
16 มิ.ย. 2560 14:56  BKK BRO 100,000.00  
16 มิ.ย. 2560 13:08  BKK ATMO 20,000.00  
16 มิ.ย. 2560 13:05  BKK IB 4,200.00  
16 มิ.ย. 2560 12:47  BKK IB 480.00  
16 มิ.ย. 2560 12:31  BKK BR0702 4,215.00  
15 มิ.ย. 2560 13:00  BKK MOB 1,979.50  
15 มิ.ย. 2560 12:39  BKK IB 20,600.00  
15 มิ.ย. 2560 11:27  BKK ATMO 3,920.00  
15 มิ.ย. 2560 10:34  BKK IB 27,780.00  
15 มิ.ย. 2560 09:54  BKK BR0467 10,700.00  
15 มิ.ย. 2560 09:33  BKK ATMO 4,150.00  
14 มิ.ย. 2560 18:18  BKK BR0916 500.00  
14 มิ.ย. 2560 14:19  BKK BR0087 59,500.00  
14 มิ.ย. 2560 10:04  BKK ATMO 7,520.00  
13 มิ.ย. 2560 18:24  BKK MOB 3,900.00  
13 มิ.ย. 2560 17:14  BKK IB 13,255.00  
13 มิ.ย. 2560 13:09  BKK IB 1,050.00  
13 มิ.ย. 2560 12:21  BKK IB 10,500.00  
13 มิ.ย. 2560 10:49  BKK ATM 15,000.00  
13 มิ.ย. 2560 10:42  BKK BR0144 80,496.00  
13 มิ.ย. 2560 09:38  BKK IB 50,000.00  
12 มิ.ย. 2560 16:08  BKK IB 50,000.00  
12 มิ.ย. 2560 15:59  BKK IB 90,000.00  
12 มิ.ย. 2560 14:08  BKK IB 3,600.00  
12 มิ.ย. 2560 14:07  BKK IB 3,900.00  
12 มิ.ย. 2560 09:32  BKK BR0305 11,000.00  
12 มิ.ย. 2560 07:25  BKK IB 3,600.00  
11 มิ.ย. 2560 01:01  BKK IB 24,160.00  
10 มิ.ย. 2560 16:52  BKK ATMO 20,600.00  
10 มิ.ย. 2560 16:21  BKK ATM 1,800.00  
10 มิ.ย. 2560 11:24  BKK ATMO 3,800.00  
09 มิ.ย. 2560 17:56  BKK CDM 1,580.00  
09 มิ.ย. 2560 17:33  BKK ATMO 3,800.00  
09 มิ.ย. 2560 16:22  BKK IB 3,600.00  
09 มิ.ย. 2560 13:47  BKK MOB 7,920.00  
09 มิ.ย. 2560 10:43  BKK IB 2,300.00  
09 มิ.ย. 2560 10:24  BKK ATMO 3,600.00  
09 มิ.ย. 2560 09:31  BKK MOB 4,500.00  
09 มิ.ย. 2560 08:33  BKK IB 450.00  
08 มิ.ย. 2560 17:36  BKK ATM 3,600.00  
08 มิ.ย. 2560 15:22  BKK MOB 50,000.00  
08 มิ.ย. 2560 15:19  BKK MOB 50,000.00  
08 มิ.ย. 2560 14:07  BKK IB 5,100.00  
08 มิ.ย. 2560 13:54  BKK IB 535.00  
08 มิ.ย. 2560 10:31  BKK IB 20,940.00  
08 มิ.ย. 2560 10:30  BKK IB 50,000.00  
07 มิ.ย. 2560 16:16  BKK IB 3,588.00  
07 มิ.ย. 2560 15:58  BKK ATMO 3,600.00  
07 มิ.ย. 2560 13:45  BKK IB 1,400.00  
07 มิ.ย. 2560 13:32  BKK IB 3,750.00  
07 มิ.ย. 2560 12:05  BKK ATMO 7,040.00  
07 มิ.ย. 2560 10:02  BKK IB 7,704.00  
06 มิ.ย. 2560 18:37  BKK BR0916 500.00  
06 มิ.ย. 2560 16:05  BKK MOB 800.00  
06 มิ.ย. 2560 14:17  BKK IB 11,000.00  
06 มิ.ย. 2560 13:05  BKK ATMO 1,950.00  
06 มิ.ย. 2560 11:27  BKK IB 30,840.00  
06 มิ.ย. 2560 09:41  BKK BR0125 2,568.00  
05 มิ.ย. 2560 17:50  BKK ATMO 8,000.00  
05 มิ.ย. 2560 17:11  BKK ATMO 6,500.00  
05 มิ.ย. 2560 16:43  BKK ATMO 6,974.00  
04 มิ.ย. 2560 13:30  BKK MOB 1,123.50  
04 มิ.ย. 2560 13:13  BKK ATM 4,200.00  
04 มิ.ย. 2560 12:47  BKK MOB 500.00  
04 มิ.ย. 2560 10:20  BKK IB 2,100.00  
03 มิ.ย. 2560 15:00  BKK CDM 50,000.00  
03 มิ.ย. 2560 13:05  BKK IB 35,180.00  
03 มิ.ย. 2560 10:50  BKK ATM 3,500.00  
02 มิ.ย. 2560 18:53  BKK BR0627 8,506.50  
02 มิ.ย. 2560 15:13  BKK IB 4,000.00  
02 มิ.ย. 2560 13:58  BKK IB 1,800.00  
02 มิ.ย. 2560 13:51  BKK IB 10,860.00  
01 มิ.ย. 2560 15:43  BKK IB 11,000.00  
01 มิ.ย. 2560 14:38  BKK IB 12,000.00  
01 มิ.ย. 2560 14:18  BKK IB 8,320.00  
31 พ.ค. 2560 17:50  BKK IB 4,050.00  
31 พ.ค. 2560 17:23  BKK MOB 8,860.00  
31 พ.ค. 2560 17:10  BKK MOB 18,600.00  
31 พ.ค. 2560 16:28  BKK ATMO 3,600.00  
31 พ.ค. 2560 14:54  BKK ATMO 37,880.00  
31 พ.ค. 2560 14:20  BKK ATM 1,300.00  
30 พ.ค. 2560 14:26  BKK IB 3,600.00  
30 พ.ค. 2560 14:12  BKK IB 500.00  
30 พ.ค. 2560 12:42  BKK IB 2,300.00  
30 พ.ค. 2560 12:20  BKK IB 3,852.00  
30 พ.ค. 2560 06:00  BKK User 4,910.00  
29 พ.ค. 2560 12:34  BKK IB 36,000.00  
29 พ.ค. 2560 12:03  BKK IB 4,420.00  
28 พ.ค. 2560 16:00  BKK ATMO 3,600.00  
28 พ.ค. 2560 14:39  BKK BR2746 50,400.00  
28 พ.ค. 2560 13:08  BKK IB 4,400.00  
27 พ.ค. 2560 17:50  BKK ATMO 7,000.00  
27 พ.ค. 2560 13:31  BKK IB 1,000,000.00  
27 พ.ค. 2560 10:24  BKK MOB 18,500.00  
27 พ.ค. 2560 09:16  BKK IB 5,350.00  
26 พ.ค. 2560 20:14  BKK IB 121,767.20  
26 พ.ค. 2560 18:22  BKK IB 24,500.00  
26 พ.ค. 2560 15:43  BKK MOB 46,236.00  
26 พ.ค. 2560 15:16  BKK MOB 530.00  
26 พ.ค. 2560 11:32  BKK IB 3,800.00  
25 พ.ค. 2560 15:53  BKK IB 16,050.00  
25 พ.ค. 2560 14:15  BKK IB 6,580.50  
25 พ.ค. 2560 11:50  BKK IB 1,950.00  
25 พ.ค. 2560 11:26  BKK ATMO 8,000.00  
25 พ.ค. 2560 09:55  BKK BR0377 2,000.00  
25 พ.ค. 2560 06:10  BKK IB 3,600.00  
24 พ.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 56,000.00  
24 พ.ค. 2560 11:22  BKK MOB 1,660.00  
23 พ.ค. 2560 15:52  BKK IB 1,950.00  
23 พ.ค. 2560 11:00  BKK MOB 7,000.00  
23 พ.ค. 2560 10:30  BKK MOB 47,772.00  
23 พ.ค. 2560 08:41  BKK IB 11,000.00  
22 พ.ค. 2560 16:27  BKK IB 1,840.00  
22 พ.ค. 2560 11:22  BKK IB 14,600.00  
22 พ.ค. 2560 10:57  BKK IB 4,428.00  
22 พ.ค. 2560 10:09  BKK IB 20,000.00  
21 พ.ค. 2560 15:58  BKK ATMO 6,000.00  
20 พ.ค. 2560 16:59  BKK ATMO 12,000.00  
20 พ.ค. 2560 15:57  BKK BR0773 17,700.00  
20 พ.ค. 2560 14:56  BKK BR0744 1,747.20  
19 พ.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 1,000.00  
19 พ.ค. 2560 12:31  BKK BR0478 33,063.00  
19 พ.ค. 2560 11:02  BKK ATM 3,900.00  
19 พ.ค. 2560 09:23  BKK ATMO 7,280.00  
19 พ.ค. 2560 07:40  BKK ATM 4,500.00  
18 พ.ค. 2560 19:30  BKK ATMO 3,900.00  
18 พ.ค. 2560 19:15  BKK ATMO 4,500.00  
18 พ.ค. 2560 17:30  BKK ATMO 3,600.00  
18 พ.ค. 2560 17:16  BKK CDM 3,600.00  
18 พ.ค. 2560 16:59  BKK IB 102,504.80  
18 พ.ค. 2560 15:54  BKK MOB 2,000.00  
18 พ.ค. 2560 15:07  BKK ATMO 3,600.00  
18 พ.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 1,000.00  
18 พ.ค. 2560 13:27  BKK BR1665 50,000.00  
18 พ.ค. 2560 10:59  BKK IB 2,600.00  
18 พ.ค. 2560 10:51  BKK IB 14,600.00  
18 พ.ค. 2560 09:57  BKK MOB 131,710.00  
18 พ.ค. 2560 09:20  BKK ATMO 3,600.00  
18 พ.ค. 2560 08:40  BKK ATM 1,200.00  
17 พ.ค. 2560 14:50  BKK IB 6,249.00  
17 พ.ค. 2560 10:47  BKK IB 1,260.05  
17 พ.ค. 2560 09:55  BKK MOB 3,800.00  
16 พ.ค. 2560 20:16  BKK IB 4,712.00  
16 พ.ค. 2560 18:13  BKK BR0053 33,910.00  
16 พ.ค. 2560 17:56  BKK ATMO 17,700.00  
16 พ.ค. 2560 16:05  BKK MOB 1,500.00  
16 พ.ค. 2560 15:45  BKK IB 18,600.00  
16 พ.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 11,960.00  
16 พ.ค. 2560 11:50  BKK ATMO 6,000.00  
16 พ.ค. 2560 08:45  BKK ATMO 3,600.00  
15 พ.ค. 2560 18:43  BKK IB 1,700.00  
15 พ.ค. 2560 16:53  BKK IB 15,301.00  
15 พ.ค. 2560 13:39  BKK IB 3,600.00  
15 พ.ค. 2560 13:20  BKK ATMO 12,800.00  
15 พ.ค. 2560 08:39  BKK IB 769.00  
14 พ.ค. 2560 16:16  BKK BR0916 2,000.00  
13 พ.ค. 2560 14:41  BKK IB 2,600.00  
13 พ.ค. 2560 13:38  BKK MOB 1,798.00  
13 พ.ค. 2560 10:50  BKK ATM 1,500.00  
13 พ.ค. 2560 09:55  BKK MOB 9,500.00  
13 พ.ค. 2560 08:48  BKK ATM 1,893.90  
12 พ.ค. 2560 20:13  BKK MOB 10,000.00  
12 พ.ค. 2560 19:11  BKK IB 20,000.00  
12 พ.ค. 2560 18:43  BKK ATM 112,750.00  
12 พ.ค. 2560 14:38  BKK BRO 29,500.00  
12 พ.ค. 2560 12:00  BKK IB 5,200.01  
12 พ.ค. 2560 11:21  BKK ATM 33,500.00  
12 พ.ค. 2560 11:15  BKK ATMO 700.00  
12 พ.ค. 2560 10:30  BKK ATMO 10,000.00  
12 พ.ค. 2560 06:03  BKK ATMO 3,600.00  
12 พ.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 24,970.40  
11 พ.ค. 2560 17:06  BKK IB 2,700.00  
11 พ.ค. 2560 16:37  BKK CDM 8,700.00  
11 พ.ค. 2560 16:17  BKK IB 4,900.00  
11 พ.ค. 2560 15:46  BKK IB 1,000.00  
11 พ.ค. 2560 14:27  BKK ATMO 2,100.00  
11 พ.ค. 2560 13:50  BKK BR0288 8,500.00  
11 พ.ค. 2560 10:22  BKK IB 10,000.00  
10 พ.ค. 2560 15:39  BKK IB 2,300.00  
10 พ.ค. 2560 14:16  BKK IB 14,100.00  
09 พ.ค. 2560 22:19  BKK IB 38,350.00  
09 พ.ค. 2560 18:31  BKK MOB 1,050.00  
09 พ.ค. 2560 15:41  BKK IB 28,050.00  
09 พ.ค. 2560 14:32  BKK BR2082 10,400.00  
09 พ.ค. 2560 14:31  BKK BR2082 12,000.00  
09 พ.ค. 2560 13:48  BKK BR2378 33,000.00  
08 พ.ค. 2560 18:15  BKK IB 3,375.00  
08 พ.ค. 2560 11:26  BKK IB 3,600.00  
08 พ.ค. 2560 06:58  BKK CDM 9,000.00  
07 พ.ค. 2560 09:07  BKK MOB 4,708.00  
06 พ.ค. 2560 20:47  BKK IB 50,000.00  
06 พ.ค. 2560 20:45  BKK IB 50,000.00  
06 พ.ค. 2560 14:57  BKK ATMO 1,800.00  
06 พ.ค. 2560 14:18  BKK IB 4,200.00  
06 พ.ค. 2560 14:16  BKK IB 2,000.00  
06 พ.ค. 2560 14:05  BKK ATMO 6,802.00  
06 พ.ค. 2560 11:13  BKK IB 10,800.00  
06 พ.ค. 2560 10:51  BKK IB 3,852.00  
05 พ.ค. 2560 19:09  BKK IB 50,000.00  
05 พ.ค. 2560 18:39  BKK IB 10,000.00  
05 พ.ค. 2560 18:11  BKK BR2360 3,600.00  
05 พ.ค. 2560 18:02  BKK ATMO 3,600.00  
05 พ.ค. 2560 17:52  BKK ATMO 3,750.00  
05 พ.ค. 2560 11:06  BKK ATM 6,000.00  
04 พ.ค. 2560 22:21  BKK MOB 2,889.00  
04 พ.ค. 2560 19:12  BKK ATMO 2,193.50  
04 พ.ค. 2560 15:56  BKK ATMO 3,900.00  
04 พ.ค. 2560 13:11  BKK ATMO 3,211.00  
04 พ.ค. 2560 11:01  BKK BR0198 21,186.00  
04 พ.ค. 2560 09:03  BKK ATM 3,600.00  
03 พ.ค. 2560 16:36  BKK MOB 4,800.00  
03 พ.ค. 2560 16:30  BKK IB 3,600.00  
03 พ.ค. 2560 16:20  BKK IB 3,852.00  
03 พ.ค. 2560 15:39  BKK IB 1,050.00  
03 พ.ค. 2560 14:49  BKK ATMO 11,984.00  
03 พ.ค. 2560 13:24  BKK ATM 25,000.00  
03 พ.ค. 2560 12:32  BKK IB 4,500.00  
03 พ.ค. 2560 12:22  BKK BR0266 28,265.00  
03 พ.ค. 2560 09:41  BKK IB 1,000.00  
02 พ.ค. 2560 16:09  BKK IB 3,656.19  
02 พ.ค. 2560 14:38  BKK MOB 10,155.00  
02 พ.ค. 2560 14:07  BKK IB 3,900.00  
02 พ.ค. 2560 11:37  BKK MOB 1,050.00  
02 พ.ค. 2560 10:38  BKK BR2075 9,000.00  
02 พ.ค. 2560 10:32  BKK ATMO 1,250.00  
02 พ.ค. 2560 10:29  BKK MOB 57,348.00  
02 พ.ค. 2560 10:14  BKK BR0472 6,500.00  
02 พ.ค. 2560 09:54  BKK BR0475 46,654.00  
01 พ.ค. 2560 21:26  BKK ATMO 3,600.00  
01 พ.ค. 2560 12:07  BKK ATMO 27,000.00  
01 พ.ค. 2560 07:00  BKK IB 3,600.00  
28 เม.ย. 2560 10:16  BKK ATMO 700.00  
28 เม.ย. 2560 09:08  BKK ATMO 13,000.00  
28 เม.ย. 2560 08:35  BKK ATMO 3,600.00  
28 เม.ย. 2560 03:01  BKK AUTO 27,040.00  
27 เม.ย. 2560 21:15  BKK ATM 9,180.00  
27 เม.ย. 2560 20:49  BKK IB 20.00  
27 เม.ย. 2560 16:33  BKK CDM 3,580.00  
27 เม.ย. 2560 12:12  BKK MOB 40,464.00  
27 เม.ย. 2560 10:53  BKK IB 950.00  
26 เม.ย. 2560 20:24  BKK ATMO 22,510.00  
26 เม.ย. 2560 19:28  BKK IB 3,750.00  
26 เม.ย. 2560 17:37  BKK ATMO 1,430.00  
26 เม.ย. 2560 17:24  BKK IB 1,050.00  
26 เม.ย. 2560 16:27  BKK IB 3,900.00  
26 เม.ย. 2560 15:17  BKK IB 3,600.00  
26 เม.ย. 2560 14:07  BKK IB 11,232.00  
26 เม.ย. 2560 14:02  BKK ATMO 3,900.00  
26 เม.ย. 2560 08:52  BKK IB 3,800.00  
25 เม.ย. 2560 19:53  BKK ATMO 1,000.00  
25 เม.ย. 2560 17:56  BKK ATMO 1,050.00  
25 เม.ย. 2560 15:20  BKK IB 28,042.56  
25 เม.ย. 2560 14:20  BKK IB 49,982.00  
25 เม.ย. 2560 12:52  BKK IB 540.00  
25 เม.ย. 2560 12:48  BKK BR2082 10,400.00  
25 เม.ย. 2560 11:55  BKK MOB 18,500.00  
25 เม.ย. 2560 06:00  BKK User 3,350.00  
24 เม.ย. 2560 16:39  BKK ATM 3,900.00  
24 เม.ย. 2560 14:49  BKK BR2748 52,200.00  
24 เม.ย. 2560 13:12  BKK IB 1,050.00  
24 เม.ย. 2560 11:09  BKK IB 2,966.00  
24 เม.ย. 2560 10:36  BKK IB 3,600.00  
24 เม.ย. 2560 10:27  BKK MOB 3,500.00  
24 เม.ย. 2560 09:52  BKK BR0309 1,800.00  
24 เม.ย. 2560 09:33  BKK IB 27,446.00  
24 เม.ย. 2560 09:31  BKK ATMO 3,750.00  
24 เม.ย. 2560 09:07  BKK IB 49,350.00  
24 เม.ย. 2560 08:32  BKK ATM 4,500.00  
23 เม.ย. 2560 08:04  BKK IB 940.00  
22 เม.ย. 2560 19:55  BKK ATMO 3,600.00  
22 เม.ย. 2560 14:39  BKK IB 400.00  
22 เม.ย. 2560 14:37  BKK IB 1,150.00  
22 เม.ย. 2560 12:39  BKK IB 10,000.00  
22 เม.ย. 2560 11:35  BKK ATMO 12,800.00  
22 เม.ย. 2560 10:43  BKK IB 5,438.00  
21 เม.ย. 2560 16:37  BKK ATMO 6,840.00  
21 เม.ย. 2560 14:44  BKK IB 2,400.00  
21 เม.ย. 2560 11:42  BKK IB 14,605.00  
21 เม.ย. 2560 10:31  BKK BR0327 6,420.00  
20 เม.ย. 2560 20:50  BKK IB 2,000.00  
20 เม.ย. 2560 19:41  BKK CDM 12,600.00  
20 เม.ย. 2560 18:07  BKK ATMO 1,800.00  
20 เม.ย. 2560 16:29  BKK IB 3,600.00  
20 เม.ย. 2560 15:07  BKK IB 49,605.04  
20 เม.ย. 2560 14:23  BKK IB 11,200.00  
20 เม.ย. 2560 14:14  BKK MOB 3,600.00  
20 เม.ย. 2560 10:53  BKK IB 13,750.00  
20 เม.ย. 2560 09:49  BKK IB 3,412.00  
20 เม.ย. 2560 09:13  BKK ATMO 1,300.00  
19 เม.ย. 2560 17:27  BKK IB 4,200.00  
19 เม.ย. 2560 15:30  BKK IB 37,500.00  
19 เม.ย. 2560 12:54  BKK IB 4,850.00  
19 เม.ย. 2560 09:51  BKK BR0920 1,120.00  
18 เม.ย. 2560 19:50  BKK IB 4,000.00  
18 เม.ย. 2560 15:28  BKK BRO 21,500.00  
18 เม.ย. 2560 14:45  BKK MOB 1,000.00  
18 เม.ย. 2560 12:12  BKK BR0916 500.00  
18 เม.ย. 2560 11:59  BKK IB 16,300.00  
17 เม.ย. 2560 12:01  BKK IB 3,600.00  
17 เม.ย. 2560 11:26  BKK IB 3,900.00  
17 เม.ย. 2560 07:51  BKK IB 3,900.00  
17 เม.ย. 2560 06:45  BKK ATMO 6,000.00  
16 เม.ย. 2560 13:08  BKK MOB 6,250.00  
14 เม.ย. 2560 13:03  BKK IB 38,800.00  
14 เม.ย. 2560 13:02  BKK IB 50,000.00  
12 เม.ย. 2560 17:28  BKK ATMO 2,700.00  
12 เม.ย. 2560 15:08  BKK ATMO 638.00  
12 เม.ย. 2560 12:04  BKK ATMO 3,600.00  
12 เม.ย. 2560 10:10  BKK ATMO 2,400.00  
12 เม.ย. 2560 09:28  BKK IB 20,000.00  
12 เม.ย. 2560 09:20  BKK IB 1,200.00  
12 เม.ย. 2560 06:16  BKK IB 5,000.00  
11 เม.ย. 2560 14:24  BKK IB 16,224.00  
11 เม.ย. 2560 13:20  BKK BR0754 6,700.00  
11 เม.ย. 2560 13:04  BKK BR2082 112,500.00  
11 เม.ย. 2560 10:06  BKK ATMO 9,000.00  
10 เม.ย. 2560 17:50  BKK ATMO 3,750.00  
10 เม.ย. 2560 17:20  BKK IB 12,000.00  
10 เม.ย. 2560 16:54  BKK IB 3,600.00  
10 เม.ย. 2560 16:26  BKK BR0766 27,285.00  
10 เม.ย. 2560 15:55  BKK ATMO 3,600.00  
09 เม.ย. 2560 13:13  BKK BR0756 10,000.00  
09 เม.ย. 2560 12:20  BKK IB 2,696.05  
08 เม.ย. 2560 18:45  BKK ATMO 24,395.00  
08 เม.ย. 2560 18:44  BKK ATMO 50,000.00  
08 เม.ย. 2560 18:18  BKK ATMO 6,950.00  
08 เม.ย. 2560 17:52  BKK MOB 1,550.00  
08 เม.ย. 2560 17:47  BKK ATM 5,400.00  
08 เม.ย. 2560 16:20  BKK ATMO 700.00  
08 เม.ย. 2560 12:45  BKK IB 50,000.00  
08 เม.ย. 2560 12:04  BKK IB 12,000.00  
08 เม.ย. 2560 10:36  BKK IB 1,800.00  
08 เม.ย. 2560 10:24  BKK IB 39,250.00  
07 เม.ย. 2560 19:14  BKK IB 38,000.00  
07 เม.ย. 2560 09:53  BKK ATMO 3,600.00  
06 เม.ย. 2560 18:40  BKK IB 50,000.00  
06 เม.ย. 2560 16:32  BKK BR1096 3,600.00  
06 เม.ย. 2560 11:42  BKK IB 550.00  
06 เม.ย. 2560 11:40  BKK IB 50,000.00  
06 เม.ย. 2560 10:23  BKK IB 3,300.00  
06 เม.ย. 2560 09:35  BKK ATMO 8,000.00  
05 เม.ย. 2560 14:55  BKK BR0419 116,000.00  
05 เม.ย. 2560 14:14  BKK BR0280 50,400.00  
05 เม.ย. 2560 13:20  BKK ATM 24,634.00  
05 เม.ย. 2560 10:51  BKK MOB 10,000.00  
05 เม.ย. 2560 10:39  BKK ATMO 3,600.00  
05 เม.ย. 2560 09:37  BKK IB 5,671.00  
05 เม.ย. 2560 00:11  BKK MOB 6,000.00  
04 เม.ย. 2560 15:29  BKK BR0174 18,939.00  
04 เม.ย. 2560 14:37  BKK BR0288 8,500.00  
04 เม.ย. 2560 14:06  BKK IB 15,080.00  
04 เม.ย. 2560 07:17  BKK ATM 1,200.00  
04 เม.ย. 2560 03:01  BKK AUTO 4,142.00  
03 เม.ย. 2560 20:01  BKK MOB 630.00  
03 เม.ย. 2560 16:42  BKK MOB 12,412.00  
03 เม.ย. 2560 15:44  BKK MOB 61,675.00  
03 เม.ย. 2560 13:19  BKK IB 3,600.00  
03 เม.ย. 2560 11:09  BKK IB 18,000.00  
03 เม.ย. 2560 10:49  BKK BR0427 27,040.00  
02 เม.ย. 2560 16:15  BKK MOB 500.28  
01 เม.ย. 2560 22:30  BKK IB 22,000.00  
01 เม.ย. 2560 16:35  BKK IB 3,600.00  
01 เม.ย. 2560 15:56  BKK IB 4,284.00  
01 เม.ย. 2560 14:28  BKK IB 39,250.00  
01 เม.ย. 2560 14:26  BKK IB 11,000.00  
01 เม.ย. 2560 13:51  BKK IB 21,584.00  
01 เม.ย. 2560 13:18  BKK ATMO 3,600.00  
01 เม.ย. 2560 13:15  BKK IB 3,900.00  
01 เม.ย. 2560 10:43  BKK IB 3,600.00  
31 มี.ค. 2560 07:33  BKK IB 2,906.00  
31 มี.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 14,828.00  
30 มี.ค. 2560 19:12  BKK IB 2,000.00  
30 มี.ค. 2560 17:32  BKK IB 8,320.00  
30 มี.ค. 2560 14:26  BKK IB 1,150.00  
30 มี.ค. 2560 12:38  BKK ATMO 14,050.00  
30 มี.ค. 2560 10:59  BKK ATMO 14,000.00  
30 มี.ค. 2560 10:29  BKK ATMO 27,500.00  
30 มี.ค. 2560 09:58  BKK IB 17,700.00  
30 มี.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 4,418.40  
29 มี.ค. 2560 20:43  BKK ATMO 1,800.00  
29 มี.ค. 2560 14:42  BKK MOB 3,400.00  
29 มี.ค. 2560 11:33  BKK BR0144 3,582.80  
29 มี.ค. 2560 10:39  BKK ATMO 3,600.00  
28 มี.ค. 2560 16:51  BKK ATMO 3,600.00  
28 มี.ค. 2560 14:40  BKK IB 3,600.00  
28 มี.ค. 2560 13:13  BKK BR0126 2,500.00  
28 มี.ค. 2560 13:04  BKK IB 5,500.00  
28 มี.ค. 2560 12:02  BKK IB 3,600.00  
28 มี.ค. 2560 11:52  BKK BR0127 16,050.00  
27 มี.ค. 2560 17:52  BKK IB 2,550.00  
27 มี.ค. 2560 17:17  BKK IB 3,900.00  
27 มี.ค. 2560 16:13  BKK IB 4,550.00  
27 มี.ค. 2560 15:02  BKK ATMO 3,970.00  
27 มี.ค. 2560 14:54  BKK ATMO 18,000.00  
27 มี.ค. 2560 14:42  BKK IB 1,950.00  
27 มี.ค. 2560 14:25  BKK IB 3,210.00  
27 มี.ค. 2560 14:17  BKK BR2068 93,090.00  
27 มี.ค. 2560 13:57  BKK IB 23,300.00  
27 มี.ค. 2560 13:55  BKK IB 50,000.00  
27 มี.ค. 2560 13:25  BKK User 7,260.40  
27 มี.ค. 2560 11:03  BKK ATM 17,000.00  
27 มี.ค. 2560 10:43  BKK IB 3,600.00  
27 มี.ค. 2560 09:49  BKK IB 11,500.00  
26 มี.ค. 2560 16:15  BKK BR2478 3,300.00  
26 มี.ค. 2560 14:00  BKK IB 10,248.00  
26 มี.ค. 2560 10:44  BKK MOB 3,900.00  
26 มี.ค. 2560 10:16  BKK ATM 1,000.00  
25 มี.ค. 2560 19:48  BKK MOB 1,050.00  
25 มี.ค. 2560 18:28  BKK IB 1,200.00  
25 มี.ค. 2560 18:05  BKK IB 950.00  
25 มี.ค. 2560 13:40  BKK ATMO 9,300.00  
24 มี.ค. 2560 19:51  BKK MOB 480.00  
24 มี.ค. 2560 17:47  BKK IB 1,950.00  
24 มี.ค. 2560 17:09  BKK MOB 10,590.00  
24 มี.ค. 2560 14:12  BKK ATMO 2,400.00  
24 มี.ค. 2560 13:20  BKK BR0867 500.00  
24 มี.ค. 2560 13:03  BKK IB 3,800.00  
24 มี.ค. 2560 12:53  BKK MOB 2,000.00  
24 มี.ค. 2560 10:09  BKK IB 26,250.00  
24 มี.ค. 2560 08:35  BKK ATMO 1,000.00  
23 มี.ค. 2560 19:51  BKK IB 33,384.00  
23 มี.ค. 2560 19:25  BKK IB 41,989.00  
23 มี.ค. 2560 16:43  BKK BR0752 24,200.00  
23 มี.ค. 2560 16:14  BKK ATMO 12,000.00  
23 มี.ค. 2560 15:32  BKK MOB 9,000.00  
23 มี.ค. 2560 15:10  BKK IB 4,200.00  
23 มี.ค. 2560 11:40  BKK IB 20,000.00  
23 มี.ค. 2560 11:08  BKK BR0467 4,012.50  
23 มี.ค. 2560 09:40  BKK IB 3,900.00  
22 มี.ค. 2560 21:40  BKK IB 3,900.00  
22 มี.ค. 2560 19:47  BKK IB 800.00  
22 มี.ค. 2560 17:17  BKK IB 50,000.00  
22 มี.ค. 2560 16:47  BKK IB 50,000.00  
22 มี.ค. 2560 16:46  BKK IB 50,000.00  
22 มี.ค. 2560 16:42  BKK IB 50,000.00  
22 มี.ค. 2560 16:41  BKK IB 50,000.00  
22 มี.ค. 2560 12:08  BKK ATMO 2,100.00  
22 มี.ค. 2560 12:01  BKK BR2165 124,800.00  
22 มี.ค. 2560 11:49  BKK IB 3,600.00  
22 มี.ค. 2560 11:32  BKK ATMO 24,020.00  
22 มี.ค. 2560 11:12  BKK MOB 47,000.00  
22 มี.ค. 2560 10:07  BKK IB 33,375.00  
21 มี.ค. 2560 18:27  BKK IB 2,325.00  
21 มี.ค. 2560 16:46  BKK IB 4,400.00  
21 มี.ค. 2560 16:37  BKK IB 50,000.00  
21 มี.ค. 2560 16:36  BKK IB 50,000.00  
21 มี.ค. 2560 14:36  BKK IB 540.00  
21 มี.ค. 2560 14:26  BKK IB 4,200.00  
21 มี.ค. 2560 13:36  BKK IB 3,852.00  
21 มี.ค. 2560 12:05  BKK ATMO 3,000.00  
21 มี.ค. 2560 10:11  BKK IB 11,440.00  
21 มี.ค. 2560 09:17  BKK MOB 530.00  
21 มี.ค. 2560 06:38  BKK IB 6,715.00  
20 มี.ค. 2560 14:09  BKK IB 4,420.00  
20 มี.ค. 2560 12:46  BKK IB 22,000.00  
20 มี.ค. 2560 12:10  BKK IB 12,255.00  
20 มี.ค. 2560 11:59  BKK ATMO 1,800.00  
20 มี.ค. 2560 09:55  BKK ATMO 3,600.00  
20 มี.ค. 2560 09:33  BKK BRO 11,000.00  
20 มี.ค. 2560 07:50  BKK IB 8,000.00  
19 มี.ค. 2560 17:58  BKK ATMO 2,000.00  
19 มี.ค. 2560 13:11  BKK ATM 1,300.00  
19 มี.ค. 2560 10:36  BKK IB 4,356.00  
18 มี.ค. 2560 20:18  BKK MOB 48,360.00  
18 มี.ค. 2560 12:00  BKK BR0701 4,500.00  
18 มี.ค. 2560 11:48  BKK ATM 50,000.00  
18 มี.ค. 2560 11:41  BKK IB 2,900.00  
18 มี.ค. 2560 06:09  BKK ATMO 3,600.00  
17 มี.ค. 2560 20:39  BKK IB 23,000.00  
17 มี.ค. 2560 17:57  BKK MOB 1,000.00  
17 มี.ค. 2560 15:21  BKK IB 500.00  
17 มี.ค. 2560 14:45  BKK BR2378 7,500.00  
17 มี.ค. 2560 12:19  BKK ATM 1,600.00  
17 มี.ค. 2560 11:47  BKK BR2082 20,800.00  
17 มี.ค. 2560 11:46  BKK BR2082 122,000.00  
17 มี.ค. 2560 10:44  BKK BR1161 674.00  
17 มี.ค. 2560 09:49  BKK ATMO 14,505.00  
17 มี.ค. 2560 08:54  BKK BRO 3,780.00  
16 มี.ค. 2560 18:22  BKK ATM 4,200.00  
16 มี.ค. 2560 17:01  BKK IB 1,950.00  
16 มี.ค. 2560 16:14  BKK IB 3,580.00  
16 มี.ค. 2560 15:39  BKK MOB 2,387.00  
16 มี.ค. 2560 15:15  BKK BR0325 4,130.20  
16 มี.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 15,210.01  
16 มี.ค. 2560 12:59  BKK IB 11,000.00  
16 มี.ค. 2560 12:08  BKK MOB 7,000.00  
16 มี.ค. 2560 10:12  BKK ATMO 3,900.00  
16 มี.ค. 2560 09:24  BKK ATMO 3,600.00  
16 มี.ค. 2560 03:04  BKK AUTO 4,300.00  
15 มี.ค. 2560 19:11  BKK IB 1,500.00  
15 มี.ค. 2560 17:35  BKK BR2097 2,000.00  
15 มี.ค. 2560 13:50  BKK IB 11,770.00  
15 มี.ค. 2560 10:46  BKK IB 4,200.00  
14 มี.ค. 2560 19:52  BKK ATMO 2,000.00  
14 มี.ค. 2560 18:04  BKK IB 6,500.00  
14 มี.ค. 2560 16:39  BKK ATMO 917.00  
14 มี.ค. 2560 16:38  BKK IB 5,000.00  
14 มี.ค. 2560 15:27  BKK IB 4,266.00  
14 มี.ค. 2560 14:52  BKK IB 1,950.00  
14 มี.ค. 2560 14:11  BKK BRO 36,750.00  
14 มี.ค. 2560 10:35  BKK ATMO 1,900.00  
14 มี.ค. 2560 09:44  BKK ATMO 500.00  
14 มี.ค. 2560 09:25  BKK IB 4,560.00  
13 มี.ค. 2560 19:50  BKK MOB 530.00  
13 มี.ค. 2560 18:38  BKK IB 530.00  
13 มี.ค. 2560 18:29  BKK IB 4,750.00  
13 มี.ค. 2560 18:03  BKK BR2075 9,000.00  
13 มี.ค. 2560 16:41  BKK BR0756 10,000.00  
13 มี.ค. 2560 14:43  BKK ATMO 6,870.00  
13 มี.ค. 2560 11:41  BKK BR0267 4,056.00  
13 มี.ค. 2560 11:31  BKK IB 3,600.00  
13 มี.ค. 2560 10:17  BKK ATMO 2,250.00  
12 มี.ค. 2560 20:02  BKK IB 3,900.00  
11 มี.ค. 2560 17:20  BKK IB 11,000.00  
11 มี.ค. 2560 14:03  BKK ATM 22,084.00  
11 มี.ค. 2560 14:02  BKK ATM 50,000.00  
11 มี.ค. 2560 12:56  BKK ATMO 1,800.00  
11 มี.ค. 2560 11:27  BKK MOB 10,000.00  
11 มี.ค. 2560 10:32  BKK IB 42,907.00  
11 มี.ค. 2560 10:19  BKK ATMO 2,400.00  
10 มี.ค. 2560 19:04  BKK ATMO 3,600.00  
10 มี.ค. 2560 18:20  BKK ATMO 3,550.00  
10 มี.ค. 2560 15:26  BKK MOB 1,125.00  
10 มี.ค. 2560 15:00  BKK ATMO 2,550.00  
10 มี.ค. 2560 14:42  BKK IB 450.00  
10 มี.ค. 2560 13:20  BKK BR0771 16,000.00  
10 มี.ค. 2560 12:45  BKK ATMO 3,600.00  
10 มี.ค. 2560 11:54  BKK MOB 1,050.00  
10 มี.ค. 2560 11:43  BKK ATMO 3,900.00  
10 มี.ค. 2560 11:31  BKK ATMO 700.00  
10 มี.ค. 2560 10:47  BKK MOB 800.00  
10 มี.ค. 2560 10:13  BKK IB 500.00  
10 มี.ค. 2560 06:28  BKK IB 7,650.00  
09 มี.ค. 2560 18:32  BKK MOB 4,300.00  
09 มี.ค. 2560 15:48  BKK MOB 11,000.00  
09 มี.ค. 2560 10:34  BKK BR0467 4,119.50  
09 มี.ค. 2560 04:17  BKK MOB 3,600.00  
08 มี.ค. 2560 17:46  BKK BR1669 500.00  
08 มี.ค. 2560 16:22  BKK ATMO 3,400.00  
08 มี.ค. 2560 14:42  BKK ATMO 2,380.00  
08 มี.ค. 2560 11:52  BKK IB 1,750.00  
08 มี.ค. 2560 09:07  BKK IB 31,000.00  
08 มี.ค. 2560 08:12  BKK ATMO 3,600.00  
07 มี.ค. 2560 15:58  BKK IB 4,200.00  
07 มี.ค. 2560 15:42  BKK ATMO 12,800.00  
07 มี.ค. 2560 14:31  BKK IB 1,000.00  
07 มี.ค. 2560 14:28  BKK IB 30,000.00  
07 มี.ค. 2560 14:22  BKK IB 50,000.00  
06 มี.ค. 2560 20:42  BKK ATMO 3,600.00  
06 มี.ค. 2560 20:09  BKK ATMO 1,800.00  
06 มี.ค. 2560 17:46  BKK ATMO 3,900.00  
06 มี.ค. 2560 10:59  BKK IB 11,730.00  
06 มี.ค. 2560 10:40  BKK BR0305 11,000.00  
06 มี.ค. 2560 10:27  BKK IB 4,200.00  
06 มี.ค. 2560 09:48  BKK IB 23,580.00  
05 มี.ค. 2560 20:24  BKK IB 15,000.00  
04 มี.ค. 2560 19:53  BKK IB 11,160.00  
04 มี.ค. 2560 19:12  BKK IB 3,800.00  
04 มี.ค. 2560 15:08  BKK IB 2,400.00  
04 มี.ค. 2560 13:49  BKK ATMO 3,000.00  
04 มี.ค. 2560 13:24  BKK IB 12,000.00  
03 มี.ค. 2560 22:02  BKK IB 30,000.00  
03 มี.ค. 2560 18:13  BKK IB 2,000.00  
03 มี.ค. 2560 16:46  BKK IB 5,504.50  
03 มี.ค. 2560 15:24  BKK BR0069 530.00  
03 มี.ค. 2560 14:48  BKK MOB 1,125.00  
03 มี.ค. 2560 12:10  BKK IB 5,831.50  
03 มี.ค. 2560 12:09  BKK IB 23,300.00  
03 มี.ค. 2560 10:22  BKK ATMO 2,800.00  
02 มี.ค. 2560 17:08  BKK IB 5,500.00  
02 มี.ค. 2560 17:03  BKK BR1667 1,000.00  
02 มี.ค. 2560 16:36  BKK CDM 5,980.00  
02 มี.ค. 2560 16:16  BKK IB 4,420.00  
02 มี.ค. 2560 15:56  BKK IB 3,600.00  
02 มี.ค. 2560 15:54  BKK IB 38,000.00  
02 มี.ค. 2560 15:06  BKK BR0139 900.00  
27 ก.พ. 2560 12:28  BKK User 4,546.00  
27 ก.พ. 2560 12:19  BKK BR0702 3,830.00  
27 ก.พ. 2560 11:46  BKK BR0427 11,180.00  
27 ก.พ. 2560 10:45  BKK IB 3,600.00  
27 ก.พ. 2560 09:09  BKK ATMO 3,600.00  
27 ก.พ. 2560 08:52  BKK IB 1,800.00  
26 ก.พ. 2560 11:31  BKK IB 6,000.00  
25 ก.พ. 2560 18:28  BKK ATM 5,500.00  
25 ก.พ. 2560 17:10  BKK ATMO 9,000.00  
25 ก.พ. 2560 16:43  BKK IB 10,300.00  
25 ก.พ. 2560 14:48  BKK MOB 9,200.00  
25 ก.พ. 2560 07:29  BKK MOB 10,250.00  
24 ก.พ. 2560 17:33  BKK IB 36,350.00  
24 ก.พ. 2560 13:49  BKK IB 3,900.03  
24 ก.พ. 2560 13:14  BKK BR2082 58,864.00  
24 ก.พ. 2560 13:13  BKK BR2082 85,400.00  
23 ก.พ. 2560 16:23  BKK MOB 5,885.00  
22 ก.พ. 2560 13:10  BKK ATMO 3,900.00  
22 ก.พ. 2560 12:09  BKK ATM 5,000.00  
22 ก.พ. 2560 11:34  BKK IB 36,670.00  
22 ก.พ. 2560 11:15  BKK ATMO 3,531.00  
22 ก.พ. 2560 10:02  BKK MOB 24,940.00  
22 ก.พ. 2560 09:53  BKK IB 1,050.00  
22 ก.พ. 2560 08:35  BKK IB 3,300.00  
21 ก.พ. 2560 19:23  BKK ATMO 4,500.00  
21 ก.พ. 2560 16:39  BKK MOB 4,050.00  
21 ก.พ. 2560 15:53  BKK IB 3,616.00  
21 ก.พ. 2560 14:31  BKK ATMO 14,200.00  
21 ก.พ. 2560 14:20  BKK MOB 1,050.00  
21 ก.พ. 2560 14:07  BKK IB 6,740.00  
21 ก.พ. 2560 13:06  BKK BR0214 650.00  
21 ก.พ. 2560 11:23  BKK ATMO 13,000.00  
21 ก.พ. 2560 10:29  BKK IB 5,453.00  
21 ก.พ. 2560 10:24  BKK MOB 61,464.00  
21 ก.พ. 2560 10:05  BKK ATMO 1,400.00  
21 ก.พ. 2560 09:55  BKK MOB 3,600.00  
21 ก.พ. 2560 09:35  BKK IB 10,000.00  
20 ก.พ. 2560 15:48  BKK IB 1,800.00  
20 ก.พ. 2560 15:38  BKK IB 500.00  
20 ก.พ. 2560 14:04  BKK IB 10,000.00  
20 ก.พ. 2560 14:03  BKK IB 27,000.00  
20 ก.พ. 2560 14:02  BKK AUTO 11,960.00  
20 ก.พ. 2560 13:22  BKK MOB 3,600.00  
20 ก.พ. 2560 12:45  BKK IB 50,000.00  
20 ก.พ. 2560 12:31  BKK IB 4,590.00  
20 ก.พ. 2560 12:11  BKK IB 530.00  
18 ก.พ. 2560 13:14  BKK ATMO 3,900.00  
17 ก.พ. 2560 19:13  BKK ATMO 14,000.00  
17 ก.พ. 2560 19:03  BKK IB 17,680.00  
17 ก.พ. 2560 17:59  BKK ATMO 3,900.00  
17 ก.พ. 2560 17:36  BKK IB 2,000.00  
17 ก.พ. 2560 17:17  BKK MOB 1,000.00  
17 ก.พ. 2560 12:14  BKK MOB 12,000.00  
17 ก.พ. 2560 10:43  BKK IB 6,000.00  
17 ก.พ. 2560 09:48  BKK BR0128 5,400.00  
7 ก.พ. 2560 19:13  BKK ATMO 14,000.00  
16 ก.พ. 2560 17:35  BKK IB 1,820.00  
16 ก.พ. 2560 17:21  BKK MOB 8,000.00  
16 ก.พ. 2560 15:53  BKK ATM 3,600.00  
16 ก.พ. 2560 15:51  BKK IB 1,800.00  
16 ก.พ. 2560 15:20  BKK MOB 3,900.00  
16 ก.พ. 2560 14:42  BKK ATMO 5,600.00  
16 ก.พ. 2560 14:13  BKK IB 2,530.00  
16 ก.พ. 2560 11:58  BKK MOB 3,900.00  
16 ก.พ. 2560 11:10  BKK ATMO 3,900.00  
16 ก.พ. 2560 10:57  BKK IB 18,000.00  
16 ก.พ. 2560 10:56  BKK IB 2,000.00  
16 ก.พ. 2560 09:19  BKK IB 1,950.00  
15 ก.พ. 2560 20:49  BKK IB 4,000.00  
15 ก.พ. 2560 17:30  BKK IB 6,300.00  
15 ก.พ. 2560 16:24  BKK ATMO 12,000.00  
15 ก.พ. 2560 16:20  BKK IB 1,540.00  
15 ก.พ. 2560 16:18  BKK IB 37,500.00  
15 ก.พ. 2560 14:16  BKK MOB 2,000.00  
15 ก.พ. 2560 14:01  BKK BR2461 20,000.00  
09 ก.พ. 2560 15:54  BKK IB 3,500.00  
09 ก.พ. 2560 14:01  BKK ATMO 34,960.00  
09 ก.พ. 2560 12:00  BKK IB 4,100.00  
09 ก.พ. 2560 11:38  BKK BRO 14,100.00  
09 ก.พ. 2560 09:04  BKK IB 7,690.00  
09 ก.พ. 2560 01:43  BKK IB 480.00  
08 ก.พ. 2560 21:06  BKK IB 16,000.00  
08 ก.พ. 2560 17:52  BKK BRO 58,500.00  
08 ก.พ. 2560 17:45  BKK ATMO 2,480.00  
08 ก.พ. 2560 17:34  BKK IB 23,580.00  
08 ก.พ. 2560 16:12  BKK ATM 1,200.00  
08 ก.พ. 2560 16:05  BKK CDM 3,580.00  
08 ก.พ. 2560 11:39  BKK ATMO 50,000.00  
07 ก.พ. 2560 15:51  BKK MOB 3,472.15  
07 ก.พ. 2560 15:20  BKK IB 11,200.00  
07 ก.พ. 2560 14:56  BKK IB 26,840.00  
13 ก.พ. 2560 18:30  BKK ATM 3,900.00  
13 ก.พ. 2560 14:49  BKK MOB 36,000.00  
13 ก.พ. 2560 14:33  BKK IB 7,470.00  
13 ก.พ. 2560 14:24  BKK IB 4,160.00  
13 ก.พ. 2560 13:33  BKK MOB 4,100.00  
13 ก.พ. 2560 11:38  BKK IB 18,050.00  
13 ก.พ. 2560 10:54  BKK BR2378 4,654.50  
11 ก.พ. 2560 22:01  BKK IB 4,200.00  
11 ก.พ. 2560 18:23  BKK MOB 6,500.00  
11 ก.พ. 2560 15:54  BKK IB 14,700.00  
10 ก.พ. 2560 20:21  BKK IB 2,000.00  
10 ก.พ. 2560 16:41  BKK IB 3,600.00  
10 ก.พ. 2560 15:44  BKK IB 6,500.00  
10 ก.พ. 2560 14:33  BKK IB 20,000.00  
10 ก.พ. 2560 14:32  BKK ATMO 6,800.00  
10 ก.พ. 2560 13:35  BKK BRO 1,800.00  
10 ก.พ. 2560 11:53  BKK ATMO 1,765.50  
15 ก.พ. 2560 12:22  BKK BR0312 18,400.00  
15 ก.พ. 2560 11:19  BKK MOB 19,500.00  
15 ก.พ. 2560 09:55  BKK IB 1,000.00  
14 ก.พ. 2560 22:57  BKK IB 1,900.00  
14 ก.พ. 2560 19:23  BKK ATM 3,600.00  
14 ก.พ. 2560 17:42  BKK IB 3,000.00  
14 ก.พ. 2560 16:53  BKK IB 3,600.00  
14 ก.พ. 2560 16:36  BKK IB 7,500.00  
14 ก.พ. 2560 16:35  BKK IB 4,200.00  
14 ก.พ. 2560 16:06  BKK MOB 18,500.00  
14 ก.พ. 2560 15:42  BKK ATM 3,800.00  
14 ก.พ. 2560 13:24  BKK IB 23,580.00  
14 ก.พ. 2560 12:31  BKK IB 5,400.00  
14 ก.พ. 2560 09:23  BKK ATM 1,300.00  
14 ก.พ. 2560 08:59  BKK IB 1,750.00  
13 ก.พ. 2560 18:57  BKK IB 3,600.00  
31 ม.ค. 2560 19:38  BKK ATMO 3,700.00  
31 ม.ค. 2560 19:02  BKK IB 2,435.00  
31 ม.ค. 2560 17:45  BKK IB 18,400.00  
31 ม.ค. 2560 17:39  BKK IB 50,000.00  
31 ม.ค. 2560 16:10  BKK BR2147 5,885.00  
31 ม.ค. 2560 15:30  BKK ATMO 12,840.00  
31 ม.ค. 2560 14:08  BKK BRO 18,600.00  
31 ม.ค. 2560 12:54  BKK IB 9,469.50  
31 ม.ค. 2560 11:23  BKK IB 20,440.00  
31 ม.ค. 2560 08:26  BKK MOB 3,900.00  
30 ม.ค. 2560 15:10  BKK IB 2,000.00  
30 ม.ค. 2560 15:04  BKK ATM 2,100.00  
30 ม.ค. 2560 14:14  BKK IB 1,925.00  
30 ม.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 500.00  
30 ม.ค. 2560 12:50  BKK BR0304 10,100.00  
30 ม.ค. 2560 12:24  BKK IB 2,250.00  
30 ม.ค. 2560 09:01  BKK IB 32,880.00  
30 ม.ค. 2560 07:33  BKK ATMO 2,400.00  
29 ม.ค. 2560 18:33  BKK ATM 3,900.00  
03 ก.พ. 2560 14:14  BKK IB 2,200.00  
03 ก.พ. 2560 14:13  BKK IB 3,900.00  
03 ก.พ. 2560 12:42  BKK BR2082 57,780.00  
03 ก.พ. 2560 09:59  BKK IB 28,460.00  
03 ก.พ. 2560 09:28  BKK BR0917 29,500.00  
02 ก.พ. 2560 18:33  BKK IB 23,600.00  
02 ก.พ. 2560 18:06  BKK IB 4,750.00  
02 ก.พ. 2560 17:37  BKK ATM 10,000.00  
02 ก.พ. 2560 15:52  BKK ATMO 3,600.00  
02 ก.พ. 2560 15:49  BKK ATM 5,500.00  
02 ก.พ. 2560 15:08  BKK IB 7,000.00  
02 ก.พ. 2560 15:05  BKK BR0227 7,527.45  
02 ก.พ. 2560 14:57  BKK MOB 1,300.00  
02 ก.พ. 2560 14:23  BKK IB 4,800.00  
02 ก.พ. 2560 13:29  BKK IB 5,500.00  
02 ก.พ. 2560 10:49  BKK IB 3,400.00  
02 ก.พ. 2560 09:34  BKK ATMO 8,000.00  
02 ก.พ. 2560 03:01  BKK AUTO 39,990.00  
01 ก.พ. 2560 15:43  BKK IB 5,720.00  
01 ก.พ. 2560 15:18  BKK BR2147 12,840.00  
01 ก.พ. 2560 14:00  BKK ATMO 1,650.00  
01 ก.พ. 2560 10:58  BKK ATMO 5,600.00  
01 ก.พ. 2560 09:39  BKK IB 2,740.00  
25 ม.ค. 2560 21:12  BKK IB 3,445.00  
25 ม.ค. 2560 18:51  BKK ATM 300.00  
25 ม.ค. 2560 18:04  BKK IB 12,759.00  
25 ม.ค. 2560 15:35  BKK IB 3,500.00  
25 ม.ค. 2560 15:21  BKK BR0293 9,605.00  
25 ม.ค. 2560 13:36  BKK IB 4,856.00  
25 ม.ค. 2560 13:31  BKK IB 50,000.00  
25 ม.ค. 2560 12:31  BKK IB 6,000.00  
25 ม.ค. 2560 11:17  BKK IB 8,320.00  
25 ม.ค. 2560 10:09  BKK BR0438 5,500.00  
25 ม.ค. 2560 08:23  BKK ATMO 3,600.00  
24 ม.ค. 2560 17:39  BKK IB 3,270.00  
24 ม.ค. 2560 16:36  BKK ATMO 5,000.00  
24 ม.ค. 2560 15:55  BKK MOB 20,000.00  
24 ม.ค. 2560 15:30  BKK IB 2,000.00  
24 ม.ค. 2560 15:08  BKK IB 3,200.00  
24 ม.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 860.14  
24 ม.ค. 2560 11:33  BKK IB 470.00  
24 ม.ค. 2560 10:51  BKK BR2075 9,000.00  
24 ม.ค. 2560 10:04  BKK IB 11,000.00  
24 ม.ค. 2560 08:27  BKK IB 900.00  
23 ม.ค. 2560 20:09  BKK MOB 4,575.00  
23 ม.ค. 2560 18:37  BKK ATM 20,000.00  
23 ม.ค. 2560 17:26  BKK ATMO 3,900.00  
23 ม.ค. 2560 15:49  BKK ATMO 5,408.00  
23 ม.ค. 2560 14:06  BKK IB 3,745.08  
23 ม.ค. 2560 10:56  BKK IB 2,050.00  
23 ม.ค. 2560 08:30  BKK IB 4,350.00  
22 ม.ค. 2560 19:24  BKK IB 1,000.00  
22 ม.ค. 2560 07:43  BKK MOB 3,900.00  
21 ม.ค. 2560 10:39  BKK IB 4,800.00  
21 ม.ค. 2560 10:25  BKK IB 37,500.00  
20 ม.ค. 2560 18:20  BKK CDM 9,980.00  
20 ม.ค. 2560 15:40  BKK BR2147 9,600.00  
20 ม.ค. 2560 15:23  BKK ATMO 3,900.00  
23 ม.ค. 2560 08:45  BKK BR0426 59,439.26  
23 ม.ค. 2560 08:44  BKK BR0426 24,075.00  
20 ม.ค. 2560 08:50  BKK BR0426 49,920.00  
20 ม.ค. 2560 08:48  BKK BR0426 14,664.00  
20 ม.ค. 2560 03:00  BKK AUTO 10,482.00  
19 ม.ค. 2560 16:24  BKK BRO 39,000.00  
19 ม.ค. 2560 08:44  BKK BR0426 35,310.00  
18 ม.ค. 2560 10:54  BKK BR0426 7,800.00  
18 ม.ค. 2560 08:44  BKK BR0426 5,200.00  
16 ม.ค. 2560 11:22  BKK BR0426 30,316.00  
16 ม.ค. 2560 08:50  BKK BR0426 21,840.00  
16 ม.ค. 2560 08:47  BKK BR0426 28,500.00  
13 ม.ค. 2560 16:15  BKK IB 248,080.40  
13 ม.ค. 2560 11:24  BKK BR0426 7,417.24  
13 ม.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 19,801.08  
12 ม.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 63,128.00  
11 ม.ค. 2560 16:53  BKK IB 14,000.00  
11 ม.ค. 2560 16:52  BKK IB 50,000.00  
11 ม.ค. 2560 10:54  BKK BR0426 89,158.88  
11 ม.ค. 2560 10:53  BKK BR0426 18,000.00  
11 ม.ค. 2560 08:27  BKK BR0426 8,250.00  
10 ม.ค. 2560 11:32  BKK IB 3,263.50  
09 ม.ค. 2560 11:45  BKK ATMO 9,500.00  
06 ม.ค. 2560 08:52  BKK BR0426 10,000.00  
19 ม.ค. 2560 19:07  BKK MOB 48,360.00  
19 ม.ค. 2560 17:58  BKK ATMO 3,900.00  
19 ม.ค. 2560 15:49  BKK IB 500.00  
19 ม.ค. 2560 14:54  BKK IB 1,800.00  
19 ม.ค. 2560 13:37  BKK ATMO 38,000.00  
19 ม.ค. 2560 12:59  BKK BR0620 21,400.00  
19 ม.ค. 2560 11:27  BKK ATMO 2,100.00  
19 ม.ค. 2560 11:14  BKK IB 6,000.00  
19 ม.ค. 2560 11:09  BKK BR0357 1,200.00  
19 ม.ค. 2560 09:18  BKK IB 2,000.00  
19 ม.ค. 2560 06:06  BKK ATMO 3,600.00  
19 ม.ค. 2560 00:28  BKK IB 1,000.00  
18 ม.ค. 2560 20:12  BKK ATMO 4,400.00  
18 ม.ค. 2560 15:43  BKK ATMO 4,500.00  
18 ม.ค. 2560 15:20  BKK IB 34,000.00  
18 ม.ค. 2560 14:37  BKK IB 2,500.00  
18 ม.ค. 2560 14:02  BKK AUTO 14,560.00  
18 ม.ค. 2560 13:45  BKK IB 9,469.50  
18 ม.ค. 2560 13:28  BKK IB 8,325.00  
18 ม.ค. 2560 11:51  BKK IB 2,000.00  
18 ม.ค. 2560 11:27  BKK MOB 100,000.00  
18 ม.ค. 2560 10:24  BKK IB 3,000.00  
18 ม.ค. 2560 10:09  BKK ATMO 1,300.00  
18 ม.ค. 2560 09:08  BKK IB 450.00  
17 ม.ค. 2560 18:18  BKK IB 7,800.00  
17 ม.ค. 2560 17:40  BKK ATM 25,000.00  
17 ม.ค. 2560 16:50  BKK ATM 776.00  
17 ม.ค. 2560 14:49  BKK MOB 4,575.00  
17 ม.ค. 2560 14:05  BKK ATMO 9,000.00  
17 ม.ค. 2560 13:57  BKK IB 1,800.00  
17 ม.ค. 2560 13:44  BKK IB 3,900.00  
17 ม.ค. 2560 11:58  BKK IB 5,700.00  
17 ม.ค. 2560 09:39  BKK ATM 10,000.00  
16 ม.ค. 2560 17:12  BKK ATMO 1,800.00  
16 ม.ค. 2560 17:11  BKK IB 50,000.00  
16 ม.ค. 2560 17:08  BKK IB 50,000.00  
16 ม.ค. 2560 14:27  BKK ATM 3,424.00  
16 ม.ค. 2560 14:21  BKK IB 470.00  
16 ม.ค. 2560 10:54  BKK IB 2,400.00  
16 ม.ค. 2560 10:50  BKK IB 600.00  
16 ม.ค. 2560 10:48  BKK BR1085 650.00  
16 ม.ค. 2560 09:14  BKK ATM 1,500.00  
14 ม.ค. 2560 14:38  BKK MOB 3,650.00  
14 ม.ค. 2560 13:52  BKK IB 393.00  
14 ม.ค. 2560 12:50  BKK ATMO 6,000.00  
14 ม.ค. 2560 12:15  BKK ATM 12,000.00  
14 ม.ค. 2560 11:04  BKK ATMO 18,000.00  
14 ม.ค. 2560 10:24  BKK IB 2,800.00  
13 ม.ค. 2560 18:21  BKK MOB 10,180.00  
13 ม.ค. 2560 17:54  BKK ATMO 1,900.00  
13 ม.ค. 2560 15:34  BKK IB 50,000.00  
13 ม.ค. 2560 15:33  BKK IB 38,340.00  
13 ม.ค. 2560 14:25  BKK ATMO 10,000.00  
13 ม.ค. 2560 11:44  BKK ATMO 26,708.00  
13 ม.ค. 2560 11:03  BKK IB 550.00  
12 ม.ค. 2560 17:58  BKK CDM 3,600.00  
12 ม.ค. 2560 16:16  BKK IB 18,000.00  
12 ม.ค. 2560 15:05  BKK IB 530.00  
12 ม.ค. 2560 14:04  BKK CDM 3,600.00  
12 ม.ค. 2560 13:35  BKK ATMO 360.00  
12 ม.ค. 2560 10:30  BKK IB 2,800.00  
12 ม.ค. 2560 10:27  BKK BR0235 2,653.00  
12 ม.ค. 2560 09:48  BKK ATMO 3,900.00  
12 ม.ค. 2560 09:06  BKK ATMO 3,600.00  
12 ม.ค. 2560 08:02  BKK IB 1,100.00  
12 ม.ค. 2560 00:17  BKK IB 2,900.00  
11 ม.ค. 2560 19:15  BKK MOB 3,700.00  
11 ม.ค. 2560 18:04  BKK IB 2,500.00  
11 ม.ค. 2560 18:01  BKK IB 3,900.00  
11 ม.ค. 2560 17:11  BKK IB 50,000.00  
11 ม.ค. 2560 16:54  BKK ATM 8,300.00  
11 ม.ค. 2560 13:51  BKK IB 1,050.00  
11 ม.ค. 2560 13:00  BKK IB 4,100.00  
11 ม.ค. 2560 12:41  BKK IB 6,050.00  
11 ม.ค. 2560 12:12  BKK IB 19,288.00  
11 ม.ค. 2560 12:10  BKK BR0288 8,500.00  
11 ม.ค. 2560 11:05  BKK ATMO 6,900.00  
11 ม.ค. 2560 10:42  BKK IB 8,750.00  
11 ม.ค. 2560 10:31  BKK IB 1,000.00  
11 ม.ค. 2560 10:06  BKK IB 5,720.00  
10 ม.ค. 2560 17:07  BKK IB 2,050.00  
10 ม.ค. 2560 16:46  BKK ATM 6,000.00  
10 ม.ค. 2560 14:36  BKK ATMO 6,420.00  
10 ม.ค. 2560 14:11  BKK IB 6,975.00  
10 ม.ค. 2560 13:58  BKK MOB 33,600.00  
10 ม.ค. 2560 12:04  BKK ATM 24,500.00  
10 ม.ค. 2560 10:46  BKK IB 900.00  
10 ม.ค. 2560 10:08  BKK MOB 8,025.00  
10 ม.ค. 2560 09:54  BKK IB 30,000.00  
10 ม.ค. 2560 09:53  BKK IB 50,000.00  
10 ม.ค. 2560 09:17  BKK MOB 10,000.00  
10 ม.ค. 2560 06:02  BKK IB 4,200.00  
10 ม.ค. 2560 03:03  BKK AUTO 25,680.00  
09 ม.ค. 2560 17:46  BKK ATMO 2,000.00  
09 ม.ค. 2560 16:39  BKK IB 12,600.00  
09 ม.ค. 2560 16:30  BKK IB 1,953.28  
09 ม.ค. 2560 13:59  BKK BR0467 9,587.00  
09 ม.ค. 2560 11:41  BKK ATMO 500.00  
09 ม.ค. 2560 09:03  BKK IB 2,000.00  
08 ม.ค. 2560 22:47  BKK ATMO 2,000.00  
08 ม.ค. 2560 17:32  BKK BR0916 1,000.00  
08 ม.ค. 2560 09:28  BKK ATMO 1,900.00  
08 ม.ค. 2560 09:19  BKK ATMO 10,000.00  
07 ม.ค. 2560 17:21  BKK ATMO 23,400.00  
07 ม.ค. 2560 17:11  BKK ATMO 6,420.00  
07 ม.ค. 2560 15:42  BKK IB 7,200.00  
07 ม.ค. 2560 13:35  BKK ATM 4,200.00  
07 ม.ค. 2560 13:11  BKK IB 10,400.00  
07 ม.ค. 2560 12:19  BKK IB 22,000.00  
07 ม.ค. 2560 11:34  BKK MOB 700.00  
07 ม.ค. 2560 10:30  BKK BR0632 4,815.00  
07 ม.ค. 2560 10:24  BKK MOB 2,500.00  
07 ม.ค. 2560 09:27  BKK MOB 10,000.00  
06 ม.ค. 2560 18:05  BKK ATMO 1,650.00  
06 ม.ค. 2560 18:03  BKK AUTO 2,500.00  
06 ม.ค. 2560 17:20  BKK IB 38,968.80  
06 ม.ค. 2560 16:05  BKK BR0756 20,000.00  
06 ม.ค. 2560 15:23  BKK ATM 12,800.00  
06 ม.ค. 2560 15:22  BKK IB 670.00  
06 ม.ค. 2560 15:07  BKK BRO 11,000.00  
06 ม.ค. 2560 14:24  BKK ATMO 26,000.00  
06 ม.ค. 2560 13:29  BKK BR0177 203,300.00  
06 ม.ค. 2560 12:26  BKK BR2082 142,896.00  
06 ม.ค. 2560 11:04  BKK MOB 6,000.00  
06 ม.ค. 2560 10:54  BKK IB 17,000.00  
05 ม.ค. 2560 17:04  BKK ATMO 310.00  
05 ม.ค. 2560 15:47  BKK BR0946 7,757.00  
05 ม.ค. 2560 15:09  BKK IB 28,431.00  
05 ม.ค. 2560 15:08  BKK IB 50,000.00  
05 ม.ค. 2560 13:14  BKK BRO 40,000.00  
05 ม.ค. 2560 12:16  BKK IB 40,850.00  
05 ม.ค. 2560 12:04  BKK ATMO 20,000.00  
05 ม.ค. 2560 11:31  BKK IB 3,600.00  
05 ม.ค. 2560 11:22  BKK IB 1,740.00  
05 ม.ค. 2560 11:19  BKK IB 9,600.00  
05 ม.ค. 2560 11:09  BKK IB 530.00  
05 ม.ค. 2560 10:58  BKK IB 2,800.00  
05 ม.ค. 2560 09:38  BKK IB 13,200.00  
05 ม.ค. 2560 07:52  BKK ATMO 3,600.00  
05 ม.ค. 2560 07:05  BKK IB 30,000.00  
05 ม.ค. 2560 07:01  BKK IB 8,000.00  
05 ม.ค. 2560 06:56  BKK IB 22,000.00  
05 ม.ค. 2560 03:01  BKK AUTO 119,450.00  
04 ม.ค. 2560 20:24  BKK IB 40,000.00  
04 ม.ค. 2560 19:04  BKK MOB 3,600.00  
04 ม.ค. 2560 17:07  BKK ATM 3,900.00  
04 ม.ค. 2560 16:10  BKK ATMO 2,100.00  
04 ม.ค. 2560 16:09  BKK IB 8,380.00  
04 ม.ค. 2560 16:04  BKK IB 6,659.00  
04 ม.ค. 2560 15:38  BKK BR0946 15,247.00  
04 ม.ค. 2560 14:17  BKK ATMO 650.00  
04 ม.ค. 2560 13:47  BKK IB 11,000.00  
04 ม.ค. 2560 11:00  BKK IB 650.00  
04 ม.ค. 2560 10:43  BKK IB 150.00  
04 ม.ค. 2560 10:15  BKK IB 1,500.00  
04 ม.ค. 2560 09:21  BKK BR0472 6,500.00  
04 ม.ค. 2560 08:34  BKK BR0542 3,250.00  
03 ม.ค. 2560 21:50  BKK IB 19,810.00  
03 ม.ค. 2560 21:24  BKK IB 530.00  
02 ม.ค. 2560 12:50  BKK IB 16,000.00  
31 ธ.ค. 2559 15:57  BKK ATMO 7,000.00  
30 ธ.ค. 2559 18:36  BKK ATMO 250.00  
30 ธ.ค. 2559 15:48  BKK IB 4,900.00  
30 ธ.ค. 2559 15:36  BKK IB 5,000.00  
30 ธ.ค. 2559 15:20  BKK IB 15,000.00  
30 ธ.ค. 2559 15:17  BKK IB 1,673.50  
30 ธ.ค. 2559 14:19  BKK IB 17,800.00  
30 ธ.ค. 2559 13:08  BKK IB 50,000.00  
30 ธ.ค. 2559 13:07  BKK IB 50,000.00  
30 ธ.ค. 2559 12:43  BKK IB 1,050.00  
29 ธ.ค. 2559 22:23  BKK IB 1,050.00  
29 ธ.ค. 2559 17:59  BKK IB 1,792.00  
29 ธ.ค. 2559 16:54  BKK IB 21,300.00  
29 ธ.ค. 2559 16:48  BKK IB 1,500.00  
29 ธ.ค. 2559 15:18  BKK IB 3,050.00  
29 ธ.ค. 2559 14:37  BKK IB 2,550.00  
29 ธ.ค. 2559 14:24  BKK BRO 22,500.00  
29 ธ.ค. 2559 14:20  BKK IB 1,940.00  
29 ธ.ค. 2559 10:44  BKK BR0259 1,664.00  
28 ธ.ค. 2559 15:53  BKK ATMO 1,150.00  
28 ธ.ค. 2559 13:47  BKK IB 2,950.00  
28 ธ.ค. 2559 12:34  BKK ATMO 800.00  
28 ธ.ค. 2559 12:02  BKK MOB 13,500.00  
28 ธ.ค. 2559 11:40  BKK IB 5,824.00  
28 ธ.ค. 2559 11:22  BKK IB 11,500.00  
28 ธ.ค. 2559 11:20  BKK ATM 2,000.00  
28 ธ.ค. 2559 10:58  BKK MOB 6,500.00